Julkaisuluettelo

Oheinen lista kattaa KTL:n julkaisut vuodesta 2005 alkaen julkaisemisjärjestyksessä (uusin ensin). Lista vuosien 1996-2004 julkaisuista löytyy täältä.

Huomattava osa uusimmista julkaisusta on avoimesti luettavissa verkossa. Linkit löytyvät julkaisujen esittelytiedoista.

Huom! Jokaisen tutkijan julkaisut löytyvät tutkijan tiedoista Henkilöstö-sivulta.

Julkaisuluettelo

2024

Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset: Loppuraportti
Eetu Isotalo, Salla Kalin, Hannu Karhunen, Taina Saarinen, Juha Tuomala, Päivi Tynjälä, Anne Virtanen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2024:8

Arviointiuudistuksen alkutaipaleella : Perusopetuksen päättöarviointitutkimuksen loppuraportti
Jonna Pulkkinen, Raili Hildén, Laura Ketonen, Anna Khawaja, Jenni Kotila, Toni Mäkipää, Kari  Nissinen, Eija Puhakka, Jukka Rantala, Juhani Rautopuro, Sari Sulkunen, Sini Söyrinki & Taina Tammelin-Laine. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2024:6

A proposal for a National Competency Framework for Career Professionals
Raimo Vuorinen, Helena Kasurinen, Jaana Kettunen, Eelis Kukkaneva, Outi Ruusuvirta-Uuksulainen 

2023

PISA 2022 ensituloksia
Jenna Hiltunen, Arto Ahonen, Ninja Hienonen, Heli Kauppinen, Jenni Kotila, Piia Lehtola, Kaisa Leino, Meri Lintuvuori, Kari Nissinen, Eija Puhakka, Marjo Sirén, Mari-Pauliina Vainikainen & Jouni Vettenranta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2023:49. 

Hur står det till med läsningen? Fjärdeklassares läsförmåga i svenskspråkiga skolor enligt PIRLS 2021-undersökningen.
Kari Nissinen, Marjo Sirén & Kaisa Leino

Ohjausalan osaamiskuvaukset ja yhteiskehittämisprosessi
Raimo Vuorinen, Helena Kasurinen, Jaana Kettunen, Eelis Kukkaneva. &  Outi Ruusuvirta-Uuksulainen

Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset. Ehdotus kansalliseksi osaamiskehykseksi.
Raimo Vuorinen, Helena Kasurinen, Jaana Kettunen, Eelis Kukkaneva & Outi Ruusuvirta-Uuksulainen

Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset: arviointilomakkeet
Jaana Kettunen, Raimo Vuorinen, Helena Kasurinen, Eelis Kukkaneva & Outi Ruusuvirta-Uuksulainen

A whole-school intervention framework for enhancing social and emotional skills in secondary schools through arts-integrated practices: Research report from the REIMAGINED project
Kristof Fenyvesi & Takumi Yada (Eds.)

Puoli tuntia lukemista. Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus PIRLS 2021.
Kaisa Leino, Marjo Sirén, Kari Nissinen & Eija Puhakka

Urasuunnittelutaitoja jäsentävä selvitys ja näkökulmia jatkokehittämistä varten
Raimo Vuorinen, Jaana Kettunen, Outi Ruusuvirta-Uuksulainen & Eelis Kukkaneva

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen määrällinen saatavuus ja riittävyys
Jaana Kettunen, Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, Juhani Rautopuro, Raimo Vuorinen, Eelis Piirilä

2022

2021

Lukutaito – tie tulevaisuuteen: PISA 2018 Suomen pääraportti. Kaisa Leino, Juhani Rautopuro, Pirjo Kulju (toim.) Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 82. 

Apurahatutkijat : selvitys suomalaisten yliopistojen käytänteistä liittyen apurahatutkijoihin. Taru Siekkinen, Emmi-Niina Kujala, Jussi Välimaa. Jyväskylän yliopisto.

Tieto- ja viestintäteknologia koulujen arjessa. ICILS Opettajapaneeli 2020 -tutkimuksen tuloksia. Kaisa Leino, Eija Puhakka, Mikko Niilo-Rämä.

Tutkinto takana: yliopistojen kandipalautekyselyn sekä maisterien ja tohtorien uraseurantakyselyjen 2018, 2019 ja 2020 tulokset.
Päivi Tynjälä, Juhani Rautopuro, Helena Aittola, Päivi Jääskelä, Ilona Markkanen, Maarit Virolainen, Anne Virtanen.

Pedagogical framework, design principles, recommendations and guidelines for a STEM learning environment design
Mäkelä, Tiina; Fenyvesi, Kristof; Kankaanranta, Marja; Kenttälä, Veera; Merjovaara, Olli; Mäki-Kuutti, Matias; Christodoulou, Panagiota; Pnevmatikos, Dimitris; Haaf, Christina; Reid, Alecia Adelaide May; Rioja del Rio, Carlos; Serrano, Noemi; Surkova, Evgeniia; Mäkiö, Juho; Astapchuk, Sviatlana V.; Pavlysh, Eduard V.

Tutkimus perusopetuksen tutoropettajatoiminnasta ja sen vaikutuksista.
Matti Pennanen, Matti Taajamo, Mika Risku, Juhani Rautopuro, Päivi Häkkinen. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2021:7.

COVID-19-pandemian vaikutukset tulevaisuuden oppimisympäristöihin. Tiina Mäkelä, Marja Kankaanranta.  Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisut-sarja nro 42.

Korkeakouluopiskelijoiden geneeristen taitojen arviointi – Kappas!-hankkeen tuloksia. Jani Ursin, Heidi Hyttinen, Kaisa Silvennoinen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:6.

2020

Yhdistys, tutkimus, tutkijuus. Korkeakoulututkimuksen seura 20 vuotta
Jarmo Kallunki, Taina Saarinen, Taru Siekkinen (toim.)

Perustaidoista vauhtia koulutielle. Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa
Jouni Vettenranta, Jenna Hiltunen, Jenni Kotila, Piia Lehtola, Kari Nissinen, Eija Puhakka, Jonna Pulkkinen, Antti Ström

Tulevaisuuden avaintaidot puntarissa. Kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa
Jouni Vettenranta, Jenna Hiltunen, Jenni Kotila, Piia Lehtola, Kari Nissinen, Eija Puhakka, Jonna Pulkkinen, Antti Ström

Työelämäpedagogikkaa korkeakoulutuksessa
Anne Virtanen, Jouni Helin, Päivi Tynjälä (toim.)

Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2018. Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 ensituloksia, osa 2. Matti Taajamo, Eija Puhakka. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2020:18.

Opettajankoulutuksen vetovoima
Hannu L. T. Heikkinen, Jukka Utriainen, Ilona Markkanen, Matti Pennanen, Matti Taajamo, Päivi Tynjälä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:26

Etäopiskelun toteutuminen erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osalta koronakeväänä 2020. Ensituloksia.
Marja Kankaanranta, Kristiina Kantola

Higher Education and Global Social Injustice
Tiffany Viggiano

PISA 2018 Talousosaaminen
Kati Laine, Arto K. Ahonen, Kari Nissinen

2019

The changing relationship between the academic profession and universities in Finnish higher education
Taru Siekkinen

Digiloikasta digitaitoihin. Kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018)
Kaisa Leino, Jenni Rikala, Eija Puhakka, Mikko Niilo-Rämä, Marjo Sirén, Janne Fagerlund

Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2018. Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 ensituloksia, osa 1. Matti Taajamo, Eija Puhakka. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2019:8.

Reforming policy, changing practices? Special education in Finland after educational reforms
Jonna Pulkkinen

2018

Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen arviointi: loppuraportti
Helena Aittola, Taru Siekkinen, Jussi Välimaa

Korkeakoulutuksen eriytyvät työelämätulokset
Päivi Vuorinen-Lampila

Jämlikhet och kvalitet i skolan. Hur når vi utmärkta resultat på svenska och finska?
Satya Brink, Kari Nissinen

2017

Lukutaito luodaan yhdessä. Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016).
Kaisa Leino, Kari Nissinen, Eija Puhakka, Juhani Rautopuro

Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet. Kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen päätulokset
Jouko Mehtäläinen, Mikko Niilo-Rämä, Virva Nissinen

Nuorten näkemys Euroopasta nyt ja lähitulevaisuudessa. Kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen Eurooppa-arviointi
Jouko Mehtäläinen, Mikko Niilo-Rämä, Virva Nissinen

Career practitioners’ conceptions of social media and competency for social media in career services
Jaana Kettunen

PISA 2015 – Oppilaiden hyvinvointi
Jouni Välijärvi

2016

PISA 15 Ensituloksia
Jouni Vettenranta, Jouni Välijärvi, Arto Ahonen, Jarkko Hautamäki, Jenna Hiltunen, Kaisa Leino, Suvi Lähteinen, Kari Nissinen, Virva Nissinen, Eija Puhakka, Juhani Rautopuro, Mari-Pauliina Vainikainen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:41

Lapsuudesta eväät oppimiseen. Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa.
Jouni Vettenranta, Jenna Hiltunen, Kari Nissinen, Eija Puhakka, Juhani Rautopuro 

Muuttuvat akateemiset urat. Työurat yliopistossa -hankkeen loppuraportti
Taru Siekkinen, Terhi Nokkala, Jussi Välimaa, Elias Pekkola

Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke. Loppuraportti 
Jussi Välimaa, Jari Stenvall, Taru Siekkinen, Elias Pekkola, Jussi Kivistö, Kari Kuoppala, Terhi Nokkala, Helena Aittola, Jani Ursin. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:15

Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille: Yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle. ELGPN Tools No. 6. 
Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, Raimo Vuorinen, Jaana Kettunen

Kohti elinikäisen ohjauksen alueellisen koordinaation kokonaiskuvaa
Sakari Saukkonen, Marjo Halmiala. Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen työpapereita 3

Tärkeintä on, että kehittyy ja oppii – titteli ei ole niin tärkeä. Korkeakouludiplomi-koulutuskokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti
Helena Aittola, Kati Laine, Jussi Välimaa

2015

Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.–20.8.2014
Helena Aittola, Jani Ursin (toim.)

Digitaalinen oppimateriaali koulun arjessa
Maija Kaisla, Titta Kutvonen-Lappi, Marja Kankaanranta (toim.)

Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 -tutkimustuloksia
Jouni Välijärvi, Pekka Kupari, Arto K. Ahonen, Inga Arffman, Heidi Harju-Luukkainen, Kaisa Leino, Markku Niemivirta, Kari Nissinen, Katariina Salmela-Aro, Mirja Tarnanen, Heta Tuominen-Soini, Jouni Vettenranta, Raimo Vuorinen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:6 

Elinikäisen ohjauksen kehittäminen alueilla: kehittämistoiminnan edellytykset, ohjauspalvelut ja niiden saatavuus
Sakari Saukkonen, Marjo Halmiala. Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen työpapereita 2

Pedagogisk expertis i rörelse
Anne Martin, Matti Pennanen

Mobility and transition of pedagogical expertise in Finland
Anne Martin, Matti Pennanen

Korkeakouludiplomi. Kokeiluhankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti
Helena Aittola, Taru Siekkinen, Jussi Välimaa

2014

Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa - huomisen haasteita
Hannu Jokinen, Matti Taajamo, Jouni Välijärvi (toim.)

PISA 2012: Resultatnivån i de åländska skolorna
Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt, Jouni Vettenranta

Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries. A closer look at the data.
Antero Malin (ed.)

PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland
Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt, Jouni Vettenranta

Serious Game Design: Supporting Collaborative Learning and Investigating Learners’ Experiences
Kimmo Oksanen

The relationship between ICT use and reading literacy. Focus on 15-year-old Finnish students in PISA studies.
Kaisa Leino

Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen. Selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 -tutkimuksessa.
Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sari Sulkunen, Minna Suni, Jouni Vettenranta.

Challenges of Intercultural Vocational Education and Training: Developing a Strand Model in the Change Laboratory
Marianne Teräs, Johanna Lasonen, Maria Nuottokari

Pilvilinnoja ja palomuureja - tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat
Päivi Häkkinen, Jarmo Viteli (toim.)

Toward Connectivity: Internships of Finnish Universities of Applied Sciences
Maarit Virolainen

2013

Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen tulokset
Hannu Jokinen, Matti Taajamo, Maarit Miettinen, Kirsti Weissmann, Sanna Honkimäki, Sakari Valkonen, Jouni Välijärvi

Materiaalia maahanmuuttotyötä tekeville ja heidän kouluttajilleen. Oppimisen ja onnistumisen elämyksiä muuttuvassa monikulttuurisessa maailmassa.
Johanna Lasonen, Marianne Teräs, Minna Oksanen, Katarzyna Kärkkäinen, Karita Hakala

Equity and excellence. Evidence for policy formulation to reduce the difference in PISA performance between Swedish speaking and Finnish speaking students.
Satya Brink, Kari Nissinen, Jouni Vettenranta

Jämlikhet och resultat. Forskningsresultat som kan användas för att minska skillnaderna i PISA-prestationer mellan svenskspråkiga och finskspråkiga elever.
Satya Brink, Kari Nissinen, Jouni Vettenranta

The youth guarantee and lifelong guidance. ELGPN concept No. 4.
Tibor Bors Borbély-Pecze & Jo Hutchinson

No sellaista se työelämä oikeasti on! Työelämäyhteistyön kehittäminen Keski-Suomen lukiohankkeessa.
Sakari Saukkonen

Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka: Eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle.
Raimo Vuorinen, Anthony G. Watts (toim.)

Raportti eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkoston työstä kaudella 2011-2012.
Raimo Vuorinen, Anthony G. Watts (toim.)

Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa
Taru Siekkinen

Yhdessä parempaa pedagogiikkaa
Päivikki Jääskelä, Ulla Klemola, Marja-Kristiina Lerkkanen, Anna-Maija Poikkeus, Helena Rasku-Puttonen, Anneli Eteläpelto (toim.)

Ylioppilaskokeiden arvosanojen vartailtavuus eri aineissa vuosina 2007-2011
Jouko Mehtäläinen, Jouni Välijärvi

2012

Opiskelijavalintojen kehittäminen kasvatustieteessä. Tutkimus- ja kehityshankkeen loppuraportti
Jukka Utriainen, Eeva Kallio, Päivi Tynjälä

Enemmän iloa oppimiseen. Neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainväliset PIRLS- ja TIMSS-tutkimukset Suomessa.
Pekka Kupari, Sari Sulkunen, Jouni Vettenranta, Kari Nissinen

Oppijalähtöistä pedagogiikkaa etsimään. Kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa 
Pekka Kupari, Jouni Vettenranta, Kari Nissinen

European Lifelong Guidance Policies: Progress report 2011-12: A report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2011-12
Raimo Vuorinen - Anthony G. Watts (toim.)

Kodista ja kiinnostuksesta se lähtee. Suomalaisnuorten kansalaispätevyys ja yhteiskunnalliset asenteet. 
Pekka Kupari - Martti Siisiäinen (toim.)

Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opinturat.
Marja-Leena Stenström, Maarit Virolainen, Päivi Vuorinen-Lampila, Sakari Valkonen

Translating international achievement tests: Translators' view 
Inga Arffman

Kannattaako korkeakoulutus? Artikkelikokoelma korkeakoulututkimuksen XI kansallisesta symposiumista 22. - 23.8.2011
Helena Aittola - Taina Saarinen (toim.)

THEORIA | PRAXIS | POIESIS. Individualization as the constitution of sociality
Matti Vesa Volanen

Higher Education Research in Finland. Emerging structures and contemporary issues.
Sakari Ahola - David M. Hoffman (toim.)

2011

Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia
Kari Nissinen - Jouni Välijärvi

Opetusteknologia koulun arjessa II
Marja Kankaanranta - Sanna Vahtivuori-Hänninen (toim.)

Åländska 15-åriga elevers resultatnivå i PISA 2009 -undersökningen
Heidi Harju-Luukkainen - Kari Nissinen

Finlandssvenska 15-åriga eleveres resultatnivå i PISA 2009 -undersökningen
Heidi Harju-Luukkainen - Kari Nissinen

Game Bridge. Kohti ammatillisia avaintaitoja
Kimmo Oksanen, Birgitta Mannila, Raija Hämäläinen (toim.)

Korkeakoulujen uraohjauksen käytäntöjä kehittämässä
Sakari Saukkonen - Kirsi Syynimaa (toim.). Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen työpapereita 1.

Fields and capitals. Constructing local life.
Leena Alanen - Martti Siisiäinen (toim.)

Uusi koulu. Oppiminen mediakulttuurin aikakaudella.
Kirsi Pohjola (toim.)

Opintopoluilta opintourille. Katsaus tutkimukseen.
Anne Kouvo - Marja-Leena Stenström - Maarit Virolainen - Päivi Vuorinen-Lampila

Towards leadership and management in guidance and councelling networks in Finland
Seija Nykänen

The networked guidance service provision (NEGSEP) model
Seija Nykänen - Merja Karjalainen - Raimo Vuorinen - Lea Pöyliö

"Mun kompassin neula vaan pyörii" Keskeyttämiskokemuksia ammatillisesta koulutuksesta
Ilpo Kuronen

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa
Kari Itkonen - Marja-Leena Stenström - Pentti Nikkanen

Osaamisen itsearviointityökalun kehittäminen yhteistyössä pk-yritysten kanssa
Marja-Leena Stenström - Pentti Nikkanen - Kari Itkonen

Opetusteknologia koulun arjessa
Marja Kankaanranta (toim.)

2010

NUORTEN YHTEISKUNNALLISET TIEDOT, OSAAMINEN JA ASENTEET. KANSAINVÄLISEN ICCS 2009 -TUTKIMUKSEN PÄÄTULOKSET
Annikka Suoninen - Pekka Kupari - Kari Törmäkangas

LIFELONG GUIDANCE POLICIES: WORK IN PROGRESS. A REPORT ON THE WORK OF THE EUROPEAN LIFELONG GUIDANCE POLICY NETWORK 2008–10
Raimo Vuorinen - Anthony G. Watts (toim.)

SISYFOKSEN KIVI? TILASTOLLISTEN MENETELMIEN OPETUS JA OPPIMINEN KASVATUSTIETEISSÄ
Juhani Rautopuro

NUORTEN YHTEISKUNNALLISET TIEDOT, OSALLISTUMINEN JA ASENTEET. KANSAINVÄLISEN ICCS 2009 -TUTKIMUKSEN ENSITULOKSIA
Annikka Suoninen - Pekka Kupari - Kari Törmäkangas

PERUSKOULUSTA ELÄMÄNKOULUUN. AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVIEN NUORTEN AIKUISTEN TARINOITA PERUSKOULUSUHTEESTA JA ELÄMÄNKULUSTA PERUSKOULUN JÄLKEEN
Ilpo Kuronen

YLIOPISTOJEN TUTKINTOKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAHOITUS JA TULOKSET VUOSINA 2000–2004 ja 2005–2009
Pekka Neittaanmäki - Reeta Neittaanmäki - Timo Tiihonen - Johanna Ärje

TEACHER EDUCATION CURRICULA IN THE EU. Final Report
Ellen Piesanen - Jouni Välijärvi

TEACHER EDUCATION CURRICULA IN THE EU. Annexes
Ellen Piesanen - Jouni Välijärvi

OHJAUKSEN PALVELUJÄRJESTELYJEN TOIMIJOIDEN KÄSITYKSET JOHTAMISESTA OHJAUSVERKOSTOISSA. MATKALLA VERKOSTOJOHTAMISEEN?
Seija Nykänen

2009

OSIOANALYYSI TESTIEN ARVIOINNISSA
Kari Törmäkangas - Timo Törmäkangas

EROT JA ERIARVOISUUDET. Paikallisen elämän rakentuminen
Martti Siisiäinen - Leena Alanen (toim.)

KILVOITTELUSTA KILPAILUUN? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen juhlasymposiumista 25.–26.8.2008
Timo Aarrevaara - Taina Saarinen (toim.)

LASTEN MEDIAKULTTUURI JA KOULU VUOROPUHELUUN
Kirsi Pohjola - Elina Johnson

2008

DESIGNING AND INVESTIGATING PEDAGOGICAL SCRIPTS TO FACILITATE COMPUTER-SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING
Raija Hämäläinen

KOHTI INNOVATIIVISTA TIETOTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖÄ. KANSAINVÄLISEN SITES 2006 -TUTKIMUKSEN TULOKSIA
Marja Kankaanranta - Eija Puhakka

2007

PELAA JA OPI. RÄÄTÄLÖITYJÄ VERKKOPELEJÄ AMMATILLISEEN OPPIMISEEN
Birgitta Mannila - Raija Hämäläinen - Kimmo Oksanen (toim.)

KIIREAVUSTA INNOVATIIVISTEN TIETOYHTEISÖJEN VAHVISTAMISEEN. AMMATTIKORKEAKOULUJEN TYÖELÄMÄKUMPPANIT JA YHTEISTYÖ HARJOITTELUJEN EDISTÄMISEKSI
Maarit Virolainen – Sakari Valkonen

OPETTAJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMISOHJELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI. OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS 2005 JA SEURANTA 1998–2005 OPPIAINEITTAIN JA OPPIALOITTAIN ERI OPPILAITOSMUODOISSA
Ellen Piesanen – Ulla Kiviniemi – Sakari Valkonen

FINNISH READING LITERACY – WHEN QUALITY AND EQUITY MEET
Pirjo Linnakylä - Inga Arffman (toim.)

THE FINNISH SUCCESS IN PISA – AND SOME REASONS BEHIND IT 2. PISA 2003
Jouni Välijärvi - Pekka Kupari - Pirjo Linnakylä - Pasi Reinikainen - Sari Sulkunen - Jukka Törnroos - Inga Arffman

OPETTAJIEN KOLLEGIAALINEN YHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUSSA. MIKROPOLIITTINEN NÄKÖKULMA OPETTAJUUTEEN
Pasi Savonmäki

OPISKELIJALÄHTÖINEN OHJAUS YLIOPISTOSSA
Marjatta Lairio - Minna Penttilä (toim.)

SEQUENTIAL EXPLANATORY STUDY OF FACTORS CONNECTED WITH SCIENCE ACHIEVEMENT IN SIX COUNTRIES: FINLAND, ENGLAND, HUNGARY, JAPAN, LATVIA AND RUSSIA. STUDY BASED ON TIMSS 1999
Pasi Reinikainen

KORKEAKOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN. TYÖHÖN SIJOITTUMINEN JA TYÖELÄMÄVALMIUDET KAUPAN JA TEKNIIKAN ALALLA
Päivi Vuorinen - Sakari Valkonen

MONIKULTTUURISUUS JA MONIAMMATILLISUUS OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ
Matti Taajamo - Sauli Puukari (toim.)

THE PROBLEM OF EQUIVALENCE IN TRANSLATING TEXTS IN INTERNATIONAL READING LITERACY STUDIES. A TEXT ANALYTIC STUDY IN THREE ENGLISH AND FINNISH TEXTS USED IN THE PISA 2000 READING TEST
Inga Arffman

e-PORTFOLIO. ADDING VALUE TO LIFELONG LEARNING
Marja Kankaanranta - Anna Grant - Pirjo Linnakylä (toim.)

SOSIAALINEN PÄÄOMA JA PAIKALLISET KENTÄT
Leena Alanen - Veli-Matti Salminen - Martti Siisiäinen (toim.)

IN SEARCH FOR THE CONCEPTUAL ORIGIN OF UNIVERSITY STUDENTS’ COMMUNITY IN A CONFLUENCE OF ON- AND OFFLINE LEARNING ENVIRONMENTS. ETHNOGRAPHIES IN TECHNOLOGY-RICH, MULTI-SITED FIELDS OF STUDY
Johanna Pöysä

YLIOPISTOT LAADUN ARVIOIJINA. AKATEEMISIA KÄSITYKSIÄ LAADUSTA JA LAADUNVARMISTUKSESTA
Jani Ursin

OHJAUKSEN ALUEELLISEN VERKOSTON KEHITTÄMINEN – POIKKIHALLINNOLLINEN JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ VOIMAVARANA
Seija Nykänen - Merja Karjalainen - Raimo Vuorinen - Lea Pöyliö

2006

KORKEAKOULUTUS TEORIASSA. NÄKÖKUMIA JA KESKUSTELUA
Jani Ursin - Jussi Välimaa (toim.)

FROM THE MARGIN TO THE CENTRE – VOM RAND IN DIE MITTE. CAPTURING THE PERSPECTIVES OF YOUNG PEOPLE FROM EUROPEAN MINORITY GROUPS – JUGENDLICHE VON MINDERHEITEN SAGEN IHRE MEINUNG
Christian Fridrich (toim.)

GUIDANCE SERVICES IN HIGHER EDUCATION. STRATEGIES, DESIGN AND IMPLEMENTATION
Raimo Vuorinen - Sakari Saukkonen (toim.)

OPISKELEVA KESKI-UUSIMAA. TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN KUUMA-KUNNISSA JA SIPOOSSA
Matti Vesa Volanen

TOWARDS SCIENCE EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES. A STUDY OF ETHIOPIA, GHANA AND NIGERIA
Kolawole Raheem - Pekka Kupari - Johanna Lasonen

QUALITY AND PRACTICE IN ASSESSMENT. NEW APPROACHES IN WORK-RELATED LEARNING
Marja-Leena Stenström - Kati Laine (toim.)

INTERNET OHJAUKSESSA VAI OHJAUS INTERNETISSÄ? OHJAAJIEN KÄSITYKSIÄ INTERNETIN MERKITYKSESTÄ TYÖVÄLINEENÄ
Raimo Vuorinen

AIKUISKOULUTTAJAN TYÖ. AIKUISKOULUTTAJAN PEDAGOGISISTA OPINNOISTA VALMISTUNEIDEN AIKUISKOULUTTAJIEN AJATUKSIA TYÖSTÄÄN JA KOULUTUKSESTAAN
Marjatta Pakkanen

EDUCATIONAL ISSUES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AFRICA
Kolawole T. Raheem - Pekka Kupari - Johanna Lasonen (toim.)

FILOTEKNIA JA KYSYMYS SIVISTÄVÄSTÄ TYÖSTÄ
Matti Vesa Volanen

OSAAMISTA RAKENTAMASSA. AMMATTIKORKEAKOULUT HARJOITTELUJEN JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN KEHITTÄJINÄ
Maarit Virolainen

TOWARDS GOOD PRACTICES FOR PRACTICE-ORIENTED ASSESSMENT IN EUROPEAN VOCATIONAL EDUCATION
Marja-Leena Stenström - Kati Laine (toim.)

OHJAUKSEN TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS ALUEELLISESSA YHTEISTYÖSSÄ. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen raportti
Merja Karjalainen - Helena Kasurinen (toim.)

MIKÄ MEITÄ OHJAA? Artikkelikokoelma Jyväskylässä 5. - 6.9.2005 järjestetystä korkeakoulutuksen tutkimuksen IX symposiumista
Timo Aarrevaara - Jatta Herranen (toim.)

OPETTAJAN TYÖ JA OPPIMINEN
Anna Raija Nummenmaa - Jouni Välijärvi (toim.)

OPETTAJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMISOHJELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI 2005. Opettajien täydennyskoulutus 2005 ja seuranta 1998 - 2005
Ellen Piesanen - Ulla Kiviniemi - Sakari Valkonen

OPETTAJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMISOHJELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI 2005. Opettajien peruskoulutus 2005 ja seuranta 2002 - 2005
Ellen Piesanen - Ulla Kiviniemi - Sakari Valkonen

INTERACTION IN ONLINE ENVIRONMENTS. HOW TO SUPPORT COLLABORATIVE ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATION SETTINGS
Kati Mäkitalo

EDUCATION, TRAINING AND THE ECONOMY: PREPARING YOUNG PEOPLE FOR A CHANGING LABOUR MARKET
Nematollah Azizi - Johanna Lasonen

2005

YLIOPISTOJEN TUTKINTOKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN RAHOITUS JA TULOKSET VUOSINA 2000 - 2004
Pekka Neittaanmäki - Reeta Neittaanmäki - Timo Tiihonen

AMMATTIKORKEAKOULU JA YLIOPISTO YKSILÖLLISTEN KOULUTUSTAVOITTEIDEN TOTEUTTAJINA
Päivi Vuorinen - Sakari Valkonen

"SILLÄ VOIS OLLA JOTAIN TEKEMISTÄ NÄITTEN KASVIHUONEKAASUJEN KANSSA." ILMASTONLÄMPENEMINEN YLÄLUOKKALAISTEN KÄSITYKSISSÄ.
Tiina Nevanpää

ULKOMAISET OPISKELIJAT SUOMESSA. KOKEMUKSIA OPISKELUSTA JA OPPIMISESTA, ELÄMÄSTÄ JA ERILAISUUDESTA.
Matti Taajamo

ARVON MEKIN ANSAITSEMME. KANSAINVÄLINEN ARVIOINTI SUOMALAISEN KOULUN KEHITTÄMISEKSI.
Pirjo Linnakylä - Jouni Välijärvi

TYÖSSÄOPPIMINEN KESKI-SUOMESSA - TAITAVA KESKI-SUOMI -TUTKIMUS, OSA I
Päivi Tynjälä - Anne Virtanen - Sakari Valkonen

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA JA TYÖYHTEISÖJEN OPPIMINEN - TAITAVA KESKI-SUOMI -TUTKIMUS, OSA II
Päivi Tynjälä - Pentti Nikkanen - Matti Vesa Volanen - Sakari Valkonen

TEATTERIA TORNIKAMARISSA JA MATEMATIIKKAA MÄNNYNKÄVYILLÄ. PUHEENVUOROJA ESIOPETUKSESTA.
Marja Kankaanranta - Elina Hämäläinen - Minna Gustafsson (toim.)

SCHOOL DIFFERENCES AND INEQUITIES IN EDUCATIONAL OUTCOMES. PISA 2000 RESULTS OF READING LITERACY IN FINLAND.
Antero Malin

OPISKELEVA POHJOINEN KESKI-SUOMI. TOISEN ASTEEN ALUEELLINEN KEHITTÄMINEN.

Matti Vesa Volanen

EDUCATION AND TRAINING IN ETHIOPIA: AN EVALUATION OF APPROACHING EFA GOALS
Johanna Lasonen - Raija Kemppainen - Kolawole Raheem

AMMATTIKORKEAKOULUT VÄYLÄNÄ TYÖELÄMÄÄN - HALLINNON JA KAUPAN, TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALOILTA VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUNEIDEN TYÖELÄMÄTAIDOT
Marja-Leena Stenström - Kati Laine - Sakari Valkonen

YLIOPISTO-OPISKELIJAKSI VAIHTOEHTOISIN POLUIN - NÄKÖKULMIA AMMATILLISEN JA AVOIMEN YLIOPISTON OPINTOJEN KAUTTA YLIOPISTO-OPISKELIJAKSI SIIRTYMISESTÄ
Ellen Piesanen

COLLABORATIVE KNOWLEDGE CONTRUCTION IN AUTHENTIC SCHOOL CONTEXTS
Maarit Arvaja

OSAAMINEN KESTÄVÄLLÄ POHJALLA - PISA 2003 SUOMESSA
Pekka Kupari - Jouni Välijärvi (toim.)

MULTICULTURAL GUIDANCE AND COUNSELLING. THEORETICAL FOUNDATIONS AND BEST PRACTICES IN EUROPE
Mika Launikari - Sauli Puukari (toim.) (Verkkojulkaisu)

KASVATUS HAJOAVASSA AJASSA
Eeva Kallio

Vanhempien julkaisujen nettiversioita

HUMAN DIGNITY IN THE LEARNING ENVIRONMENT. TESTING A SOCIOLOGIGAL PARADIGM FOR A DIVERSITY-POSITIVE MILIEU WITH SCHOOL STARTERS (Third edition, sixth printing)
Margaret Trotta Tuomi

ITSENSÄ NÄKÖINEN YLIOPISTO-OPETTAJA
Eeva Kallio (toim.) 

MITEN MATEMATIIKKAA JA LUONNONTIETEITÄ OSATAAN SUOMALAISESSA PERUSKOULUSSA? Kolmas kansainvälinen matematiikka- ja luonnontiedetutkimus TIMSS 1999 Suomessa (Tiedoston koko on 21,2 Mt.)
Pekka Kupari -  Pasi Reinikainen - Tiina Nevanpää - Jukka Törnroos 

MUUTOKSISTA MAHDOLLISUUKSIIN
Marjatta Lairio ja Sauli Puukari (toim.)

"THIS IS MY PORTFOLIO":  Portfolios in Upper Secondary School English Studies
Pirjo Pollari 

Nuoret osaajat - PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia (Pekka Kupari, Jouni Välijärvi, Pirjo Linnakylä, Pasi Reinikainen, Viking Brunell,Kaisa Leino, Sari Sulkunen, Jukka Törnroos, Antero Malin, Eija Puhakka). 2004.

Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa. Pääraportti (Pekka Kupari & Jouni Välijärvi (toim.).

School differences and inequities in educational outcomes. PISA 2000 results of reading literacy in Finland. (Antero Malin). 2005.

Suomen tulevaisuuden osaajat - PISA 2000-tutkimuksen ensituloksia (Jouni Välijärvi, Pirjo Linnakylä, Pekka Kupari, Pasi Reinikainen, Antero Malin, Eija Puhakka.) 2001.

The Finnish success in PISA - And some reasons behind it. PISA 2000. (Jouni Välijärvi, Pirjo Linnakylä, Pekka Kupari, Pasi Reinikainen, Inga Arffman). 2002.

The Finnish success in PISA - and some reasons behind it 2 (Jouni Välijärvi, Pekka Kupari, Pirjo Linnakylä, Pasi Reinikainen, Sari Sulkunen, Jukka Törnroos, Inga Arffman).

The problem of equivalence in translating texts in international reading literacy studies. A Text analytic study of three English and Finnish texts used in the PISA 2000 reading test. (Inga Arffman). 2007.

Tulevaisuuden lukijat - Suomalaisnuorten lukijaprofiileja. PISA 2000. (Pirjo Linnakylä - Sari Sulkunen - Inga Arffman (toim.)) 2004.

Tulevaisuuden osaajat - PISA 2000 Suomessa. Pääraportti (Jouni Välijärvi & Pirjo Linnakylä (toim.). 2002.