Materiaalia maahanmuuttotyötä tekeville ja heidän kouluttajilleen

F030.jpgOppimisen ja onnistumisen elämyksiä muuttuvassa monikulttuurisessa maailmassa

Johanna Lasonen, Marianne Teräs, Minna Oksanen, Katarzyna Kärkkäinen, Karita Hakala
2013. 86 s. F030.

Saatavilla vain verkosta.


Maahanmuuttajat ovat heikossa asemassa eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Heidän perehdyttämisensä kohdemaiden työelämään on yksi keskeisimmistä työllisyystavoitteista Euroopassa. Perehdyttämisessä ovat avainasemassa maahanmuuttotyötä tekevät ammattilaiset.

Maahanmuuttotyötä tekevien kulttuurienvälisen osaamisen edistämiseksi on kahdeksan maan yhteistyönä kehitetty pilottikurssi ”Kulttuurienvälinen kompetenssi”. Tämän Euroopan komission vuosina 2006–2008 rahoittaman hankkeen Suomen materiaali on koottu tähän julkaisuun. Se sisältää pilottikurssin verkko-opetusmateriaalin, kaksi lähiopetusmoduulia sekä tietoa maahanmuuttoasioiden kanssa työskentelevistä tahoista ja alan sanastoja.

ISBN 978-951-39-5541-0