Hankkeet

 

 • AVOT – Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus
 • DigiConsumers – Digitaalisiksi kuluttajiksi oppimassa
 • ICCS – International Civic and Citizenship Education Study 
 • ICILS – International Computer and Information Literacy Study
 • KAPPAS! – Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa
 • PIAAC – Pro­gram­me for the In­ter­na­tional As­sess­ment of Adult Com­pe­tencies 
 • PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study
 • PISA – Programme for International Student Assessment
 • SISU – Siirtymät sujuviksi: lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyö
 • TALIS – Teaching and Learning International Survey
 • TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study

Katso myös Tutkimus-sivut