Hankkeet

 

  • AVOT – Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus
  • ICCS – International Civic and Citizenship Education Study 
  • ICILS – International Computer and Information Literacy Study
  • KAPPAS! – Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa
  • PIAAC – Pro­gram­me for the In­ter­na­tional As­sess­ment of Adult Com­pe­tencies 
  • PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study
  • PISA – Programme for International Student Assessment
  • SISU – Siirtymät sujuviksi: lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyö
  • TALIS – Teaching and Learning International Survey
  • TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study

Katso myös Tutkimus-sivut