Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä ja muutoksessa – huomisen haasteita

d114.jpgHannu Jokinen, Matti Taajamo, Jouni Välijärvi (toim.)
2014. 83 s. D114.

Saatavilla vain verkosta (pdf)

Opettaja tarvitsee työssään vankan opetettavan aineksen sisältötietouden ja valmiuksia koulutuskokonaisuuksien suunnitteluun. Koulun ja opettajankoulutuksen ympärillä toimii myös moniääninen kuoro, jolla on paljon erilaisia vaatimuksia koulun toiminnan uudistamiseksi. Miten opettaja selviytyy haasteiden ristiaallokossa? Opettaja tarvitsee perehdytystä heti siirryttyään työelämään, mutta myös koulutusjatkumoa koko uransa ajan. Näin turvataan paitsi opettajan työtyytyväisyys myös ammatillisen osaamisen kehittyminen.

Julkaisu on Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen (PAL) yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan hankkeen tuloksia kokoavasti ja eri näkökulmista kommentoiden. Kirjan valossa opettajan ammatti on edelleen vetovoimainen ja arvostettu.

ISBN 978-951-39-6021-6 (pdf)