Tärkeintä on, että kehittyy ja oppii – titteli ei ole niin tärkeä

 Korkeakouludiplomi-koulutuskokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti

G053_s.jpg 

Helena Aittola, Kati Laine, Jussi Välimaa

2016. 77 s. G053. Saatavilla vain verkosta (pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän korkeakouludiplomikoulutus­kokeilun tarkoituksena oli selvittää kokonaisia korkeakoulututkintoja suppeampien korkea­koulutasoisten osaamiskokonaisuuksien käyttökelpoisuutta ja tarvetta erilaisten opiskelijaryhmien ja työelämän kannalta. Koulutuskokeilun toteutti vuosina 2014–2015 Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ainoana korkeakouluna Suomessa.

Tämä julkaisu on kokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti, jossa kerrotaan korkeakouludiplomikoulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden ja heidän työnantajiensa näkemyksistä ja kokemuksista. Tutkimuksen perusteella esitetään johtopäätökset ja suositukset korkeakouludiplomikoulutuksesta maamme koulutusjärjestelmässä.

ISBN 978-951-39-6527-3 (pdf)

Julkaisuesite