Lapsuudesta eväät oppimiseen

Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa


JouD117_kansi.jpgni Vettenranta, Jenna Hiltunen, Kari Nissinen, Eija Puhakka, Juhani Rautopuro

2016. 90 s. D117. Julkaisu on saatavana vain verkosta (pdf).

Kuinka hyvin neljäsluokkalaiset osaavat matematiikkaa ja hallitsevat luonnontieteitä? Miten he asennoituvat oppimiseen? Kuinka tasa-arvoista osaaminen on alakoulussa? Osaavatko tytöt ja pojat laskea yhtä hyvin? Onko osaamisessa koulujen välillä suuria eroja? Kuinka vanhemmat onnistuvat lasten oppimisen tukemisessa? Vaikuttaako vanhempien koulutus ja ammatti lapsen kouluosaamiseen? Millaisena suomalainen luonnontieteiden ja matematiikan opetus näyttäytyy kansainvälisessä vertailussa?

Näihin kysymyksiin vastataan tässä raportissa, joka pohjautuu keväällä 2015 toteutetun kansainvälisen TIMSS-arviointitutkimuksen (Trends in International Mathematics and Science Study) tuloksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan neljännen vuosiluokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaamista.

Suomalainen perusopetus on todettu aiemmin muun muassa PISA-arvioinneissa tuloksiltaan korkealaatuiseksi ja tasa-arvoiseksi. Nyt on Suomessa toisen kerran peräkkäin selvitetty neljännen vuosiluokan oppilaiden osaamista kansainvälisesti verraten. Vuoden 2015 ja 2011 tutkimusten tuloksia vertaamalla voidaan tarkastella osaamisessa ja taustamuuttujissa tapahtuneita muutoksia. Millaisia oppimistulokset sitten ovat alakoulussa? Missä vaiheessa perusopetuksen päättövaiheessa näkyvien oppimistulosten pohja alkaa rakentua? Raportti antaa katsauksen luonnontieteiden ja matematiikan oppimistuloksiin sellaisessa peruskoulun vaiheessa, joka on kiinnostava ja erityisen hyödyllinen opetuksen kehittämisen kannalta.

978-951-39-6873-1 (nid.)
978-951-39-6874-8 (verkkoj.)

Julkaisuesite