Tärkeintä on, että kehittyy ja oppii – titteli ei ole niin tärkeä

 Korkeakouludiplomi-koulutuskokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti

G053_s.jpg 

Helena Aittola, Kati Laine, Jussi Välimaa

2016. 77 s. G053. Saatavilla vain verkosta (pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän korkeakouludiplomikoulutuskokeilun tarkoituksena oli selvittää kokonaisia korkeakoulututkintoja suppeampien korkeakoulutasoisten osaamiskokonaisuuksien käyttökelpoisuutta ja tarvetta erilaisten opiskelijaryhmien ja työelämän kannalta. Koulutuskokeilun toteutti vuosina 2014–2015 Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ainoana korkeakouluna Suomessa.

Tämä julkaisu on kokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen loppuraportti, jossa kerrotaan korkeakouludiplomikoulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden ja heidän työnantajiensa näkemyksistä ja kokemuksista. Tutkimuksen perusteella esitetään johtopäätökset ja suositukset korkeakouludiplomikoulutuksesta maamme koulutusjärjestelmässä.

ISBN 978-951-39-6527-3 (pdf)

Julkaisuesite