Digitaalinen oppimateriaali koulun arjessa


Maija Kaisla, Titta Kutvonen-Lappi, Marja Kankaanranta (toim.)

2015. 160 s. 34 e. D115. Saatavilla myös verkosta (pdf)

Digitaalisten oppimateriaalien odotetaan lähivuosina yleistyvän oppilaitoksissa. Niiden toivotaan olevan entistä innostavampia, henkilökohtaiseen oppimiseen mukautuvampia ja oppimisen mahdollisuuksia mullistavia. Parhaimmillaan ne myös tarjoavat vuorovaikutteisuutta ja tuovat tietotekniikan käytön luonnolliseksi osaksi oppimista.

Kirjassa tarkastellaan digitaalisten oppimateriaalien kehittämistä ja käyttöä Tekes-rahoitteisessa Systeemiset oppimisratkaisut -hankkeessa saatujen kokemusten perusteella. Digitaalisiin oppimateriaaleihin liittyvä tutkimus- ja kehittämisosuus kohdistui etenkin Ubilabs-oppimateriaaliportaalin ja siihen sisältyvien digitaalisten työkirjojen kehittämiseen ja käyttöön. Kirjassa eri alojen asiantuntijat – kuten tutkijat, opettajat ja yritysten edustajat – luovat suuntaviivoja digitaalisille oppimateriaaleille ja niiden mahdollisuuksille henkilökohtaisessa oppimisessa ja sen digitalisoimisessa.

ISBN 978-951-39-6228-9 (painettu)
ISBN 978-951-39-6099-5 (pdf)

Julkaisuesite