Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

F029.jpgTaru Siekkinen
Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa
2013. 45 s. 22e. Tilauskoodi: F029.

Julkaisu saatavilla myös verkosta.

Tässä selvityksessä käsitellään ensimmäistä kertaa rinnakkain kahta tärkeää ja ajankohtaista aihetta: kansainvälistymistä ja tasa-arvoa. Mitä kansainvälistymisen tasa-arvo tarkoittaa, ja miten sitä voisi edistää koulutuksessa? Miten kansainvälistymismahdollisuuksia luodaan eri koulutusasteilla, ja miten tasa-arvoisia nämä mahdollisuudet ovat?

Raportissa tarkastellaan lisäksi kansainvälistymisestä syrjäytymistä, sen ehkäisyä ja käytännön toimenpiteitä kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseksi. Kirjassa käydään myös läpi syksyllä 2012 järjestetyn Kansainvälisyys kuuluu kaikille – totta vai tarua? -seminaarin työryhmäkeskusteluja.

Selvityksestä on hyötyä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita koulutuksen kansainvälistymisestä, sen tasa-arvoisuudesta ja tasa-arvoisten kansainvälistymisen mahdollisuuksien edistämisestä. Julkaisua voidaan käyttää esimerkiksi päätöksenteossa tai koulujen kansainvälisen toiminnan suunnittelussa.

ISBN 978-951-39-5273-0