Arvon mekin ansaitsemme

Kansainvälinen arviointi suomalaisen koulun kehittämiseksi

Pirjo Linnakylä & Jouni Välijärvi

2005. 318 s. 32 euroa. Tilausnro E014.


Suomalainen perusopetus on arvonsa ansainnut. Sanonta, jonka mukaan "Suomi tekee koulunuudistuksessa samat virheet kuin Ruotsi mutta 10 vuotta myöhemmin", on kääntynyt päälaelleen. Peruskoulustamme haetaan nyt mallia Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden lisäksi muun muassa Saksaan, Hollantiin ja Kanadaan, Japaniin, Koreaan ja Thaimaahan. Tuhansien "kouluturistien" virta kertoo, kuinka dramaattisia oppimistulosten kansainvälisen arvioinnin vaikutukset voivat olla.

Mutta voidaanko arviointeihin luottaa? Miten oppilaiden osaamista oikein arvioidaan? Uhkaako arviointi tasa-arvoa lietsomalla koulujen välistä kilpailua? Mikä on arviointien etiikka ja arvioitsijoiden moraali? Miten arviointi voi tukea opetuksen kehittämistä ja oppimisen edistämistä? Millaisen kuvan kansainväliset arvioinnit piirtävät suomalaisesta koulusta, sen tuloksista, oppimisympäristöstä ja opetuskulttuurista? Miten Suomessa onnistutaan yhdistämään korkea osaamistaso ja koulutuksen tasa-arvo ja tekemään se vielä kohtuullisin kustannuksin?

Kirjan tekijät pyrkivät tarkastelemaan edellä mainittuja kysymyksiä sekä herättämään keskustelua ja ponnisteluja erinomaisen oppimistason säilyttämiseksi. Kirjoittajat ovat työskennelleet pitkään koulutuksen kansainvälisissä arviointitutkimuksissa ja ovat monilta osin vastanneet myös PISA-tutkimusten toteutuksesta Suomessa vuosina 2000 ja 2003.

Kustantaja: PS-kustannus, Jyväskylä
ISBN 952-451-109-6