Julkaisut 1996-2004

Oheinen lista kattaa KTL:n julkaisut vuosilta 1996-2004 (uusin ensin).
Tilaukset: myynti@jyu.fi

Mikäli julkaisu myydään loppuun, pyritään siitä tuottamaan digitaalinen versio.

 

2004

SUUNNISTUKSIA. TIEDE, KASVATUS, TAIDE
Matti Taajamo (toim.)
OPETUSSUUNNITELMA, OPPIKIRJAT JA OPPIMISTULOKSET
Jukka Törnroos
NUORET OSAAJAT PISA 2003 -TUTKIMUKSEN ENSITULOKSIA
Pekka Kupari - Jouni Välijärvi - Pirjo Linnakylä - Pasi Reinikainen - Viking Brunell - Kaisa Leino - Sari Sulkunen - Jukka Törnroos - Antero Malin - Eija Puhakka
KANSAINVÄLISET IEA-TUTKIMUKSET - SUOMI-KUVAA LUOMASSA
Kimmo Leimu (toim.)
COMP@CT - CONNECTING COMENIUS SCHOOLS
Sonja Kurki - Pentti Pirhonen (toim.)
EDUCATIONAL COOPERATION AND COLLABORATION - ICT AND INTERNATIONAL PROJECT WORK
Ilpo Halonen - Ludo Mateusen
TEACHING WITH ICT: WHAT DOES IT MEAN?
Adriana Gewerc Barujel - Nuria Abalde - Rosario Belda - José María Aguilera
KORKEAKOULUTUS, OPPIMINEN JA TYÖELÄMÄ
Päivi Tynjälä − Jussi Välimaa − Mari Murtonen (toim.)
REALISMIA VAI UTOPIAA?
Raija Hämäläinen
DIGITAALISTEN PELIEN MAAILMOJA
Marja Kankaanranta - Pekka Neittaanmäki - Päivi Häkkinen (toim.)
SUUNTANA ESIOPETUKSEN MONIALAINEN ASIANTUNTIJUUS
Minna Gustafsson - Marja Kankaanranta - Paula Määttä
TULEVAISUUDEN LUKIJAT
Pirjo Linnakylä - Sari Sulkunen - Inga Arffman (toim.)
CULTURES OF PEACE: FROM WORDS TO DEEDS
Johanna Lasonen (toim.)
- Seminaarivideot: WAYS OF PROMOTING A CULTURE OF PEACE
(Highlights from a seminar, Espoo, 2003.)
MINUSTAKO MAISTERI?
Pekka Neittaanmäki - Marja Kankaanranta - Reeta Neittaanmäki
YHDESSÄ OPPIMINEN
Sampo Koivula - Paula Määttä - Sini Rainivaara - Jari Rantamäki
OPISKELEVA JYVÄSKYLÄN SEUTU
Matti Vesa Volanen

2003

LAADUN TEKIJÄT
Gunnel Knubb-Manninen
ERILAISUUDEN TOISENLAINEN HAHMOTELMA
Matti Taajamo
OHJAUKSEN UUDET ORIENTAATIOT
Marjatta Lairio - Sauli Puukari (toim.)
AMMATTIKORKEAKOULUUN VAI YLIOPISTOON?
Päivi Vuorinen - Sakari Valkonen
MILLÄ TOLALLA ASIAT OVAT?
Erkki Kangasniemi
MITEN KOGNITIIVISISTA PROSESSEISTA KEHITELTIIN KONSTRUKTIVISMIA
Paavo Malinen - Pekka Kupari
NORTHERN LIGHTS ON PISA
Svein Lie − Pirjo Linnakylä − Astrid Roe (toim.)
CONFERENCE PROCEEDINGS. UNESCO CONFERENCE ON INTERCULTURAL EDUCATION
Johanna Lasonen - Leena Lestinen (toim.)
€KG? €UROOPPA, KORKEAKOULUTUS JA GLOBALISAATIO?
Helena Aittola (toim.)
KOHTAAMISIA JA YLITYKSIÄ
Leena Lestinen - Marjatta Saarnivaara (toim.)
TIETOTYÖ JA AMMATTITAITO. KNOWLEDGE WORK AND OCCUPATIONAL COMPETENCE
Juhani Kirjonen (toim.)

2002

TULEVAISUUDEN YHTEISKUNNAN RAKENTAJAT
Viking Brunell - Kari Törmäkangas (toim.)
AMMATTIKORKEAKOULUISTA JA YLIOPISTOISTA TYÖELÄMÄÄN
Maarit Virolainen - Sakari Valkonen
THE FINNISH SUCCESS IN PISA - AND SOME REASONS BEHIND IT
Jouni Välijärvi - Pirjo Linnakylä - Pekka Kupari - Pasi Reinikainen - Inga Arffman
TOIMINTAA TIETOVERKKOIHIN
Jaana Kettunen - Juha Lahti
OHJAUS SUOMESSA 2002
Raimo Vuorinen ja Helena Kasurinen (toim.)
SELVITYS EETTISEN OPETUKSEN TARJONNASTA JA TARPEESTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA 2002
Hannele Harjunen
OPINTOJEN TUKALUUS JA ONNI
Eeva Kallio
TULEVAISUUDEN OSAAJAT
Jouni Välijärvi - Pirjo Linnakylä (toim.)
DEVELOPING DIGITAL PORTFOLIOS FOR CHILDHOOD EDUCATION
Marja Kankaanranta
HEIMOJA, HENGENVILJELYÄ JA HALLINTOA
Sakari Ahola - Jussi Välimaa (toim.)

2001

RESEARCH ON MATHEMATICS AND SCIENCE EDUCATION
Maija Ahtee - Ole Björkvist - Erkki Pehkonen - Virpi Vatanen (toim.)
FINNISH HIGHER EDUCATION IN TRANSITION
Jussi Välimaa (toim.)
MUUTOKSISTA MAHDOLLISUUKSIIN
Marjatta Lairio ja Sauli Puukari (toim.)
LUOKATTOMUUS LUKIO-OPISKELUN UUDISTAJANA
Jouni Välijärvi ja Anssi Kuusela
HUMAN DIGNITY IN THE LEARNING ENVIRONMENT
Margaret Trotta Tuomi
OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPPILAITOKSEN NÄKÖKULMASTA
Päivi Vuorinen - Sakari Valkonen
CURRICULUM APPROACHES
Eija Kimonen (toim.)
MERGING NATIONAL AND INTERNATIONAL INTERESTS IN EDUCATIONAL SYSTEM EVALUATION
Kimmo Leimu - Pirjo Linnakylä - Jouni Välijärvi (toim.)
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKINNOLLA TYÖELÄMÄÄN
Kristiina Korhonen - Raimo Mäkinen - Sakari Valkonen
MITEN MATEMATIIKKAA JA LUONNONTIETEITÄ OSATAAN SUOMALAISESSA PERUSKOULUSSA
Pekka Kupari - Pasi Reinikainen - Tiina Nevanpää - Jukka Törnroos

2000

KOKEILUISTA REFORMEIKSI
Matti Vesa Volanen (toim.)
THIS IS MY PORTFOLIO
Pirjo Pollari
ITSENSÄ NÄKÖINEN YLIOPISTO-OPETTAJA
Eeva Kallio (toim.)
OPETTAJIEN JA REHTOREIDEN NÄKEMYKSIÄ VERKOSTOITUVASTA KOULUTUKSESTA
Maarit Virolainen
POLYTECHNICS AND UNIVERSITIES - SIMILAR OR DIFFERENT
Pekka Pirinen
INNOVATIIVINEN YLIOPISTO?
Sanna Honkimäki - Hannu Jalkanen (toim.)
OPETTAJAN USKOMUKSET JA OPETUSMENETELMÄT SEKÄ OPPILAIDEN OPPIMISTULOKSET MATEMATIIKASSA
Erkki Kangasniemi
NUORESTA PÄTEVÄ KANSALAINEN. Yhteiskunnallinen opetus Suomen peruskouluissa
Sakari Suutarinen
TIETOTEKNIIKKA KOULUSSA. Kansainvälisen arvioinnin tuloksia
Marja Kankaanranta - Eija Puhakka - Pirjo Linnakylä
LUKUTAITO TYÖSSÄ JA ARJESSA. Aikuisten kansainvälinen lukutaitotutkimus Suomessa
Pirjo Linnakylä - Antero Malin - Irja Blomqvist - Sari Sulkunen
KEITÄ OPISKELIJOIKSI AMMATTIKORKEAKOULUUN?
Päivi Vuorinen - Raimo Mäkinen - Sakari Valkonen
INSINÖÖRIN TUTKINNOLLA TYÖELÄMÄÄN
Kristiina Korhonen - Raimo Mäkinen - Sakari Valkonen
ANALYYSI YLIOPPILASMÄÄRISTÄ AMMATTIKORKEAN OPISKELIJAVALINNAN ERI VAIHEESSA
Juha-Pekka Liljander
STRATEGIES FOR REFORMING INITIAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN EUROPE
Marja-Leena Stenström - Johanna Lasonen (toim.)
ONKO OPETTAJANKOULUTUKSESSA ERITYISPEDAGOGIIKKAA?
Perttu Noponen

1999

PORTFOLIOITA VERKOSSA - PORTFOLIOS ON THE WEB
Pirjo Linnakylä - Marja Kankaanranta - Jeanette Bopry (toim.)
WORKFORCE PREPARATION IN A GLOBAL CONTEXT
Johanna Lasonen (toim.)
ULKOMAILLA OPISKELU - KULTTUURINEN KEHITYSTEHTÄVÄ
Matti Taajamo
AVOIN YLIOPISTO YKSILÖLLISTYVÄN YHTEISKUNNAN MARKKINOILLA. Koulutus- ja työmarkkinapolitiikan 'pelinappula' vai nuoren aikuisen mahdollisuus?
Ellen Piesanen
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN ARVOSTUS EUROOPASSA JA SUOMESSA
Johanna Lasonen (toim.)
LASKUTAITOHARJOITTELUSTA ONGELMANRATKAISUUN
Pekka Kupari
RECONCILING LIBERAL AND VOCATIONAL EDUCATION
Trant, A. - Branson, J. - Frangos, C. - Geaney, F. - Lawton, D. - Mäkinen, R. - Moerkamp, T. - Ó Donnabháin, D. - Vuorinen, P. - Voncken, E. - Walsh, P.
KAUPALLISEN KORKEA-ASTEEN TUTKINNOLLA TYÖELÄMÄÄN
Kristiina Korhonen - Raimo Mäkinen - Sakari Valkonen
UUSIN TAIDOIN UUTEEN TULEVAISUUTEEN
Marjatta Lairio - Sauli Puukari
OPETUSTYÖN PERUSTEET
Kari E. Turunen
TALOUSTIETEELLISEN OSASTON ARVIOINTI KEVÄTLUKUKAUDELLA 1999
Jussi Välimaa
KASVUN JA OPPIMISEN POLKUJA
Marja Kankaanranta - Kati Mäkitalo - Eila Tiihonen
NUORISOASTEEN KOULUTUSKOKEILUT JOUSTAVUUDEN NÄKÖKULMASTA
Maarit Virolainen - Sakari Valkonen
REFLECTIONS ON POST-16 STRATEGIES IN EUROPEAN COUNTRIES
Marja-Leena Stenström
AMMATINHALLINNAN KEHITTÄIMINEN OPPIVASSA ORGANISAATIOSSA
Pentti Hakkarainen - Jouni Helenius - Paul Jääskeläinen
VASTUULLINEN OPISKELIJA AVOIMESSA KOULUSSA? Tutkimus opiskelemisesta nuorisoasteen koulutuskokeiluissa
Päivi Vuorinen - Sakari Valkonen
OPETUS, VUOROVAIKUTUS JA YLIOPISTO
Sanna Honkimäki (toim.)
OPINTO-OHJAAJAN TOIMENKUVA MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA
Marjatta Lairio - Sauli Puukari (toim.)
KASVATUS TYÖN KAUTTA TYÖHÖN. Teknologiakasvatuksen isä Uno Cygnaeus
Jouko Kantola - Pentti Nikkanen - Jouko Kari - Tapani Kananoja

1998

AVARUUSOLENTO R2 JA LAPSET
Videon kuvaus, editointi, musiikki ja ohjaus: Martti Minkkinen
YLIOPPILASTUTKINNON MUOTOUTUMINEN AUTONOMIAN AIKANA
Aslak Lindström
TOHTORI TULI TALOON. Tutkimus tohtoreista ja pk-yrityksistä
Jussi Välimaa (toim.)
Heikki Kuutti - Ilkka Virmasalo - Irene Ylönen
OPETUSTOIMEN KESKUSHALLINNON EVALUAATIOAJATTELUN KEHITYS SUOMESSA 1970-LUVULTA 1990-LUVULLE
Reijo Laukkanen
OPETUS JA OPPIMINEN TIEDEYHTEISÖSSÄ
Anita Nuutinen - Hannakaisa Kumpula (toim.)
TALOUSNÄKÖKULMIA KOULUN LAADUN KEHITTÄMISEEN
Pentti Nikkanen - Pekka Ruohotie (toim.)
LUOKATTOMUUDEN SYVINTÄ OLEMUSTA ETSIMÄSSÄ. Luokattomuus lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa
Jouko Mehtäläinen
LUOKATTOMUUDEN SYVINTÄ OLEMUSTA ETSIMÄSSÄ.Taidekasvatuksen jatko-opiskelijoiden menetelmällisiä puheenvuoroja
Marjatta Saarnivaara - Inkeri Sava (toim.)
LUMA-TALKOOT JA SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASA-ARVO
Juha-Pekka Liljander
STRATEGIES FOR ACHIEVING PARITY OF ESTEEM IN EUROPEAN UPPER SECONDARY EDUCATION
Johanna Lasonen - Michael Young (toim.)
KERTOMUKSIA KASVUSTA JA OPPIMISESTA. Portfolio siltana päiväkodista kouluun
Marja Kankaanranta
TOHTORIKSI TUTKIJAKOULUSTA.Tutkijakoulut tieteellisten jatko-opintojen uudistajana
Helena Aittola - Pentti Määttä

1997

LÄÄNINHALLINNON KEHITTÄMINEN "LÄÄKE". Muutostutkimus Keski-Suomen lääninhallituksessa 1997
Juhani Kirjonen - Ulla Kinnunen - Ritva Mäenpää - Risto Korhonen - Pirkko Remes
KORKEAKOULUTUS KOLMIOSSA. Näkökulmia korkeakoululaitoksen muutoksiin
Jussi Välimaa (toim.)
VSOP. Vuosiluokkiin sitoutumaton opiskelu ala- ja yläasteella
Jouko Mehtäläinen
LEIKIN MAHDOLLISUUDET
Julkaisuun liittyy video: Leikkipedagoginen työskentelytapa
Gunilla Lindqvist
KEHITTÄVÄ ALKUKASVATUS JA VIIDES DIMENSIO
Pentti Hakkarainen - Pia Puupponen
PÄIVÄHOITYÖ KEHITTÄMISEN KOHTEENA
Pentti Hakkarainen
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON OPETUKSEN KEHITTÄMISHANKKEET. Raportti vuosina 1995-1997 rahoitetuista hankkeista
Sanna Honkimäki
EDUCATIONAL AND GENDER EQUALITY IN VOCATIONAL EDUCATION. The Case of Commercial Education in Finland
Marja-Leena Stenström
IVETA `97 CONFERENCE PROCEEDINGS. The Challenges of the 21st century for Vocational Education and Training
Johanna Lasonen (toim.)
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Pentti Nikkanen - Raimo Mäkinen
MILLÄ EVÄILLÄ LUKIOSTA YLIOPISTOON. Lukiolaisten opiskeluvalmiudet korkeakoulujen opettajien arvioimina
Jouni Välijärvi
OPPILAITOSTEN YHTEISTYÖ JA YKSILÖLLISET OPINNOT NUORISOASTEEN KOULUTUSKOKEILUSSA
Raimo Mäkinen - Maarit Virolainen - Päivi Vuorinen (toim.)
SOCIAL CHANGE AND ADULT EDUCATION RESEARCH. Adult Education Research in Nordic Countries 1996
Pirkko Remes - Sigvard Tøsse - Pia Falkenkrone - Bosse Bergstedt (toim.)
MUUTTUVA ASIANTUNTIJUUS
Juhani Kirjonen - Pirkko Remes - Anneli Eteläpelto (toim.)

1996

ERILAISTUVA KORKEAKOULUTUS. Artikkelikokoelma Jyväskylässä 15.-16.8.1996 järjestetystä korkeakoulutuksen VI symposiumista
Juha-Pekka Liljander (toim.)
AVOIN YLIOPISTO NUOREN AIKUISEN URANÄKEMYKSEN MUOTOUTUMISESSA
Ellen Piesanen
OPPIVA KOULU JA ITSEARVIOINTI
Pentti Nikkanen - Heikki K. Lyytinen
REFORMING UPPER SECONDARY EDUCATION IN EUROPE
Johanna Lasonen (toim.)
SUBJEKTIVITEETTIA ETSIMÄSSÄ
Marjatta Saarnivaara (toim.)
ÄLYKÄS OPASTUS OPETUSOHJELMISSA
Iiris Suutarinen
TILA AJATTELULLE
Juhani Kirjonen - Tuula Heiskanen - Karin Filander - Anne Hämäläinen
PORTFOLION MONET MAHDOLLISUUDET
Pirjo Pollari - Marja Kankaanranta - Pirjo Linnakylä