Jämlikhet och kvalitet i skolan

Hur når vi utmärkta resultat på svenska och finska?

G055 kansiSatya Brink & Kari Nissinen
2018. 85 s. G055. Saatavilla vain verkosta (pdf)

Författarna och forskarna, Satya Brink och Kari Nissinen, kom år 2013 ut med en rapport som jämförde skillnaderna mellan finsk- och svenskspråkiga elevers resultat i PISA-utvärderingen 2009. Författarna ställde då frågan om Finland kan uppnå både jämlikhet och utmärkta resultat inom utbildningen under kommande årtionde. Nu fem år senare tar de sig på nytt an samma utmaning och analyserar data från PISA-utvärderingen 2015.

Det finländska skolsystemet har konstant utmärkt sig bland OECD länderna och en av nyckelfaktorerna till framgången har ansetts vara just jämlikheten i skolsystemet. Finlands resultat har emellertid sjunkit, och landet har inte lyckats förbättra sina resultat och hänga med i samma utvecklingstakt som andra länder. Denna rapport undersöker resultaten från PISA 2015, och försöker ge insikter i hur nedgången i elevernas resultat kunde bromsas upp och hur man så småningom kan vända den nedåtgående trenden. Rapport beskriver kort hur det finländska skolsystemet borde genomföra strategiska åtgärder som svarar mot resultaten i PISA 2015. Den undersöker och jämför resultaten i svenskspråkiga och finskspråkiga skolor för att klarlägga utmaningarna och styrkorna och visa på vilka förbättringar och initiativ leder till högre kvalitet och jämlikhet i utbildningen.

Rapporten presenterar praktiska förslag på strategiska åtgärder som grundar sig på analysen av PISA 2015 -utvärderingen. Rapporten är utgiven i samarbete mellan Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och Svenska kulturfonden.

Jyväskylä universitet, Pedagogiska forskningsinstitut
Rapport 55
ISBN 978-951-39-7534-0

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7534-0