Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opintourat

g045.jpgMarja-Leena Stenström, Maarit Virolainen, Päivi Vuorinen-Lampila, Sakari Valkonen

2012. 297 s. Tilauskoodi: G045. Julkaisu on saatavilla vain verkosta


Julkaisun verkkoversio


Opintojen pitkittyminen ja keskeyttäminen ovat kiinnostavia sekä koulutuspoliittisesti että urasuunnittelun ja -ohjauksen näkökulmista. Nykyään opintourat etenevät harvoin suoraviivaisesti työelämään. Työelämän ja yksilöllisten tavoitteiden muutosten vuoksi myös uudelleenkouluttautumiset ja ammatinvaihdokset ovat osa koulutusuria. Opintourat ovat yksilöllistyneet, mutta miten?

Raportti luo kokonaiskuvan opiskelijoiden opintourista ammatillisessa, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa. Se selvittää opintourien kulkua ja niiden muotoutumisen taustalla olevia yksilöllisiä ja institutionaalisia tekijöitä. Aineistona on hyödynnetty Tilastokeskuksen rekistereitä vuosilta 2001–2008. Tutkimuksessa seurataan kunkin koulutussektorin yhden aloitusvuoden opiskelijoiden tilannetta vuoteen 2008 saakka. Julkaisu vertailee opinnoissaan viivästyneitä, koulutuksen keskeyttäjiä ja vaihtajia sekä tavoiteajassa tai sitä nopeammin valmistuneita.

Tutkimusselosteita 45
ISSN-L 1456-5153
ISSN 2243-139X (verkkojulkaisu, pdf)
ISBN 978-951-39-4850-4 (verkkojulkaisu, pdf)