Koulutuksen tutkimuslaitoksessa

teemme kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua monitieteistä koulutustutkimusta. Tutkimuksemme ulottuu perusopetuksesta korkeakoulutukseen, aikuisten oppimiseen sekä koulutuksen ja työelämän suhteisiin. Tavoitteenamme on tukea opettajia, oppilaitoksia ja päätöksentekijöitä oppimisen edistämisessä ja koulutuksen kehittämisessä. Tutkimus- ja kehittämistyössä avaamme erilaisia näkökulmia koulutuksen ilmiöihin ja tuotamme luotettavaa tietoa niin oppilaitosten toiminnan kuin kansallisen tason päätöksenteon tueksi.

Opetusministeri PIAAC -tutkimuksesta
Aikuisten PISAn tiedonkeruu on loppusuoralla – vastaathan, jos saat kutsun!