Yli­opis­to­pe­da­go­giik­ka-leh­ti

 

Yliopistopedagogiikka-lehti on yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkoston Pedaforumin julkaisema yliopisto-opetukseen ja -oppimiseen erikoistunut tieteellinen aikakausjulkaisu. Yliopistopedagogiikka on avoin verkkojulkaisu.

Lehden tavoitteena on tehdä tunnetuksi monitieteistä yliopistopedagogista tutkimusta, kohottaa yliopistopedagogisen julkaisemisen tasoa ja antaa mahdollisuus yliopistopedagogiseen julkaisemiseen kotimaisella kielellä. Lehden tarkoituksena on myös tukea opettajuutta ja edistää oppimista yliopistoympäristössä. Lehti toimii opettajien, tutkijoiden sekä opetuksen kehittäjien yhteisenä foorumina. 

Yliopistopedagogiikka-lehti on ilmestynyt vuodesta 1994 kahdesti vuodessa. Syksyllä 2008 lehdessä ryhdyttiin julkaisemaan tieteellisiä artikkeleita, jotka ovat käyneet läpi referee-arvioinnin. Vuonna 2012 lehti otti käyttöön uuden nimen Yliopistopedagogiikka ja alkoi ilmestyä vain verkkojulkaisuna. Aiemmin lehden nimi oli Pedaforum  – yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu. 

ISSN 2242-8070