Yli­opis­to­pe­da­go­giik­ka-leh­ti

 

Yliopistopedagogiikka-lehti on yliopisto-opetukseen ja -oppimiseen erikoistunut avoin tieteellinen aikakausjulkaisu.

Lehden tavoitteena on tehdä tunnetuksi monitieteistä yliopistopedagogista tutkimusta, kohottaa yliopistopedagogisen julkaisemisen tasoa ja antaa mahdollisuus yliopistopedagogiseen julkaisemiseen kotimaisella kielellä. Lehden tarkoituksena on myös tukea opettajuutta ja edistää oppimista yliopistoympäristössä. Lehti toimii opettajien, tutkijoiden sekä opetuksen kehittäjien yhteisenä foorumina. 

Yliopistopedagogiikassa julkaistavat tieteelliset artikkelit ovat vertaisarvioituja. Lisäksi lehdessä julkaistaan lyhyempiä tekstejä (ks. lehden osastot). Lehti on luokiteltu Julkaisufoorumin tasolle 1 ja Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on myöntänyt Yliopistopedagogiikalle vertaisarviointitunnuksen. 

Lehti on ilmestynyt vuodesta 1994 kahdesti vuodessa. Vuonna 2012 lehti otti käyttöön uuden nimen Yliopistopedagogiikka ja alkoi ilmestyä vain verkkojulkaisuna. Aiemmin lehden nimi oli Peda-forum – yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu.  

ISSN 2242-8070