Scan­di­na­vian Jour­nal of Educa­tio­nal Re­search (SJER)


Scandinavian Journal of Educational Research on vuonna 1956 perustettu kansainvälinen, pohjoismainen aikakauslehti, joka käsittelee kasvatustieteellisen ajattelun ja tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ja teemoja. Aikakauslehti toivottaa tervetulleiksi filosofiset, historialliset, didaktiset, kasvatuspsykologiset ja -sosiologiset, vertailevaa kasvatustiedettä, kokeellista ja empiiristä tutkimusta käsittelevät artikkelit. Lehdellä ei ole mitään mieltymyksiä - paitsi laatu - kirjoittajan metodologisten tutkimustapojen valintoihin. Lehti myös rohkaisee tieteelliseen keskusteluun elinvoimaisista käsitteistä ja uusista teemoista, jotka ovat tärkeitä kasvatustieteen tulevaisuudelle.

Lehden vuosikerta sisältää kuusi numeroa. SJER:n levikki kattaa yli 50 maata. Näin se luo pohjoismaisten ja kansainvälisten tutkimusyhteisöjen välisiä yhteyksiä.