Opettaja- ja opettajankoulutustarpeiden ennakoinnin tuloksia

g043.jpgKari Nissinen, Jouni Välijärvi
2011. 137 s. Tilauskoodi: G043. Julkaisu on saatavilla vain verkosta

Verkkojulkaisu

Opettajan ammattia koskevan kiinnostuksen on havaittu viime vuosina heikentyneen monissa läntisissä teollisuusmaissa. Suomessa tilanne on monia muita maita parempi, mutta myös täällä on viritetty keskustelua mahdollisesta opettajapulasta. Sen pelätään pahenevan, varsinkin kun opettajan työssä vielä tällä hetkellä olevat suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle.

Tässä raportissa esitetään laskelmat, joilla ennakoidaan vuoden 2025 opettajatarvetta maassamme ja arvioidaan tämän opettajatarpeen tyydyttämisen vaatimaa opettajankoulutuksen volyymiä. Laskelmat perustuvat tuoreimpiin väestö-, opettaja- ja koulutustilastoihin sekä arvioihin opettajien eläköitymisestä, opettajan työssä pysymisestä, uusien opettajien valmistumisesta ja työhön sijoittumisesta. Ennakointi kattaa peruskoulun ja lukion sekä ammatillisen toisen asteen koulutuksen opettajatarpeen. Raportissa tarkastellaan myös tämänkaltaiseen ennakointityöhön liittyviä ongelmakohtia ja kehittämistarpeita.

Tämä ennakointiraportti on tuotettu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamaa, opettajatarvetta ja opettajien osaamisvaatimuksia ennakoivaa kolmivuotista Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -tutkimushanketta. Hankkeen kansallisena rahoittajana toimii Opetushallitus. Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa ja sen yhteistyökumppaneina ovat Opetushallitus sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu.


Tutkimusselosteita 43
ISBN 978-951-39-4621-0 (painettu)
ISBN 978-951-39-4622-7 (verkkojulkaisu, pdf)

[ESR logo]