Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.–20.8.2014

D116.jpgHelena Aittola, Jani Ursin (toim.)

2015. 167 s. 30 e. D116.

Suomalaisessa korkeakoulutuksessa eriarvoistuminen on vahvistuva trendi. Ranking-listaukset ja kilpailukulttuurin voimistuminen rapauttavat korkeakoulutuksen tasa-arvon perusteita.

Tässä artikkelikokoelmassa korkeakoulutuksen eriarvoistumista tarkastellaan sekä tehtyjen korkeakoulupoliittisten ratkaisujen valossa että akateemisessa maailmassa toimivien yksilöiden ja ryhmien näkökulmasta. Teksteissä pohditaan syitä naisten aliedustukseen akateemisilla johtopaikoilla ja tutkijanuran houkuttelevuuden heikkenemistä. Lisäksi artikkeleissa tuodaan esille korkeakoulututkinnon suorittaneiden välisiä statuseroja sekä akateemisessa tutkimustyössä ja korkeakouluopiskelussa vallitsevia eriarvoistavia käytänteitä.

Kirja valottaa akateemisen maailman eriarvoistumiskehitykseen johtaneita tekijöitä ja niiden seurauksia korkeakoulupolitiikan päätöksentekijöille, korkeakoulutuksen tutkijoille, korkeakouluopettajille ja -opiskelijoille sekä työelämän edustajille.

ISBN 978-951-39-6238-8 (painettu)

Julkaisuesite