Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet

Kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen päätulokset

D120.jpgJouko Mehtäläinen, Mikko Niilo-Rämä, Virva Nissinen

2017. 94 s. D120. Saatavilla vain verkosta (pdf).

Miten nuoret tuntevat ja ymmärtävät yhteiskunnallisia ilmiöitä? Missä määrin he ovat kiinnostuneita ja halukkaita osallistumaan yhteisten asioiden hoitamiseen? Miten nuoret suhtautuvat yhteiskunnallisiin instituutioihin? Miten nuorten tiedot, osallistuminen ja asenteet ovat muuttuneet viime vuosina?

Julkaisu selvittää erittäin monipuolisesti, millaiset valmiudet Suomen ja 23 muun maan nuorilla on osallistua aktiivisina kansalaisina 2000-luvun yhteiskunnan toimintaan. ICCS-tutkimus tehtiin kolmannen kerran, joten nyt on mahdollista vertailla, miten valmiudet, osallistuminen ja asenteet ovat muuttuneet viime vuosien aikana. Kirja on lukijalleen ehtymätön tietolähde nuorten käsityksistä. Se antaa myös perustaa yhteiskunnallisen opetuksen kehittämiselle.

ISBN 978-951-39-7230-1 (pdf)

Julkaisuesite