Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen tulokset

G050.jpgHannu Jokinen, Matti Taajamo, Maarit Miettinen, Kirsti Weissmann, Sanna Honkimäki, Sakari Valkonen, Jouni Välijärvi


2013. 102 s. G050. Saatavilla vain verkosta.

Miksi opettajan työhön hakeudutaan? Pysyvätkö opettajat ammatissaan vai harkitsevatko he alan vaihtoa? Millaisia ovat opettajan ammatin tulevaisuuden osaamistarpeet?

Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastausta tässä raportissa. Raportti perustuu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä tutkimus- ja kehittämishankkeen (2010–2013) tuloksiin. Hanke toteutettiin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Opetushallituksen yhteistyönä. Tutkimusaineistona on ollut yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opettajille tehty opettajakysely sekä opettajan ammatista lähteneiden haastatteluja.

Tutkimusselosteita 50
ISBN 978-951-39-5557-1