Digiloikasta digitaitoihin

Kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018)

D122.jpgKaisa Leino, Jenni Rikala, Eija Puhakka, Mikko Niilo-Rämä, Marjo Sirén & Janne Fagerlund
2019. 61 s. D122. Saatavilla vain verkosta (pdf)

Miten sujuu 8.-luokkalaisilta diginatiiveilta tiedon käsittely ja tuottaminen? Mitä on ohjelmoinnillinen ajattelu – osaavatko sitä vain tietokonenörtit? Millaiset tekijät koulussa edistävät ja mitkä estävät teknologian hyödyntämistä opetuksessa?

Näihin kysymyksiin vastataan ICILS 2018 -tutkimuksen julkaisussa. Kansainväliseen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun ICILS-tutkimukseen osallistui 14 maata tai aluetta. Suomesta tutkimukseen osallistui 145 koulua ja 2 546 oppilasta. Lisäksi rehtoreilta ja koulujen TVT-vastaavilta kerättiin tietoja koulujen resursseista ja opettajilta kysyttiin heidän asenteistaan ja painotuksistaan käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opettaessaan monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun sisältöjä.

ICILS-tutkimusta koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Suomessa tutkimuksen on toteuttanut Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

ISBN 978-951-39-7534-0