Opiskelijavalintojen kehittäminen kasvatustieteessä

F028.jpgTutkimus- ja kehityshankkeen loppuraportti


Jukka Utriainen, Eeva Kallio, Päivi Tynjälä
2012. 44 s. Tilauskoodi: F028.


Julkaisu on saatavilla vain verkosta.

Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämistyön keskeinen tehtävä on tutkia sitä, minkälaisilla menetelmillä saadaan valittua kriittiseen ja tieteelliseen ajatteluun kykeneviä sekä alalle soveltuvia motivoituneita opiskelijoita. Tässä raportissa esiteltävä tutkimushanke pyrkii osaltaan vastaamaan tähän haastavaan ja ajankohtaiseen kysymykseen.

Koulutuksen tutkimuslaitoksessa toteutetussa tutkimushankkeessa selvitettiin, miten aineistopohjaiset arviointimenetelmät soveltuvat kriittisen ajattelun taitojen, itsesäätelyn ja motivaation arviointiin kasvatustieteiden opiskelijavalinnoissa.

Tämä raportti on tarkoitettu opiskelijavalintojen ja erityisesti valintakokeiden parissa työskentelevien työn tueksi. Se tarjoaa lähtökohtia ja työkaluja erityisesti korkeakouluopinnoissa tarvittavien kriittisen ajattelun taitojen arviointimenetelmien soveltamiseksi opiskelijavalintoihin. Lisäksi raporttia voi suositella kriittisen ajattelun arvioinnista kiinnostuneiden tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön.

ISSN-L 1239-4742
ISSN 2243-1403
ISBN 978-951-39-5065-1