Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen

d110.jpgSelvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 -tutkimuksessa

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sari Sulkunen, Minna Suni, Jouni Vettenranta
2014. 111 s. 30 e. D110.

Saatavilla verkosta (pdf)

Ensimmäistä kertaa Suomen PISA 2012 -tutkimuksessa poimittiin yliotos maahanmuuttajataustaisista nuorista, joiden määrä maassamme on lisääntynyt edelleen. Koska maahanmuuttajanuorten oppimistuloksista on saatu tähän saakka vain niukasti tietoa, halusi opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää, millaisiin oppimistuloksiin he yltävät PISA-tutkimuksessa.

PISA 2012 on järjestyksessään viides tutkimus OECD:n PISA-arviointiohjelmassa. Tutkimuksessa selvitetään, miten 15-vuotiaat nuoret osaavat etsiä, soveltaa ja tuottaa tietoa erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Tässä julkaisussa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten nuorten matematiikan, luonnontieteiden ja lukutaidon osaamista sekä ongelmanratkaisutaitoa. Oppimistulokset vaikuttavat keskeisesti maahanmuuttajanuorten mahdollisuuksiin jatko-opinnoissa ja työelämässä. Osaamisen lisäksi raportissa kerrotaan nuorten sitoutumisesta kouluun ja koulunkäyntiin, motivaatiosta, käsityksestä itsestään oppijoina ja koulusta oppimisympäristönä sekä eri taustatekijöiden yhteyksistä oppimistuloksiin.

978-951-39-5751-3 (nid.)
978-951-39-5752-0 (verkkoj.)