Tuoretta tutkimusta joka päivä!

Joka päivä tutkijamme tukijoukkoineen selvittävät, miten oppimista, koulutusta ja koulutusjärjestelmää pitäisi kehittää. Heitä kiinnostaa, miten tutkimuksen avulla voidaan edistää oppimista ja tukea opettajia, oppilaitoksia ja päätöksentekijöitä muuttuvassa yhteiskunnassa. Työsarka on haastava, sillä osaamistarpeet työelämässä muuttuvat ja luovat tarpeita uusille ratkaisuille. Vanhat tavat oppia, opettaa ja kouluttaa eivät enää riitä.

Tutkimusta tehdään kolmella painoalueella:

Tutkijat kuuluvat sekä tutkimuksen painopistealueille että tiimeihin, jotka sijoittuvat yhdelle tai useammalle painoalueelle (ks. kuvio: Painoalat ja tutkimustiimit). Tiimien jäsenet löytyvät tiimien ja hankkeiden sivuilta. Tutkimustyö tehdään puolestaan tutkimusprojekteissa, joita johtavat vastuulliset tutkijat.

Tutkijat analysoivat koko koulutusjärjestelmää peruskoulusta korkeakoulutukseen, aikuisten oppimiseen sekä koulutuksen ja työelämän suhteisiin. Oppimista ei tapahdu vain kouluissa. Siksi oppiminen koulutusjärjestelmän ulkopuolella, kuten työelämässä ja verkkoympäristöissä, kiinnostaa myös tutkijoita.

Koulutuksen tutkimus on kansainvälistä toimintaa. Esimerkiksi PISA-tutkimus ja muut kansainväliset arviointitutkimukset ovat nostaneet suomalaisen koulun maailman huomion keskipisteeseen. Tutkijat osallistuvat myös kansainvälisiin eri maiden koulutuksen kehityshankkeisiin.