Pilvilinnoja ja palomuureja – tulevaisuuden oppimisen ja työnteon tilat

D109.jpgF-SHAPE-projektin satoa
Päivi Häkkinen, Jarmo Viteli (toim.)

2014. 89 s. 29 e. Tilauskoodi D109.


Julkaisun verkkoversio (pdf)

Yhtenä oppimisen ja työnteon laatua kehittävänä vaihtoehtona on esitetty teknologian tarjoamia mahdollisuuksia luoda uudenlaisia oppimisympäristöjä ja -tiloja. Usein taustalla on kuitenkin vaikuttanut melko pinnallinen käsitys siitä, että tarkoituksenmukaiset käyttötavat nousevat teknologian ominaisuuksista. F-SHAPE-hankkeessa oppimista ja oppimisympäristöjä on lähestytty oppijan näkökulmasta. Hankkeessa on luotu ja tutkittu toimintamalleja, joiden tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ja kunnioittaa yksittäisen oppijan tarpeita. PLE:n (Personal Learning Environment) ajatellaan olevan pikemminkin PILE (Personal Interactive Learning Environment) – sosiaalisesti älykäs, aktiivisten toimijoiden konsepti. Hanke on tuonut yhteen henkilöstöään kehittäviä yrityksiä, koulutusorganisaatioita, sosiaalisen median ja 3D-maailmojen tuottajia sekä oppimisteknologioiden asiantuntijoita. Tämä kirja tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia tulevaisuuden oppimisen konseptien kehittämiseen ja vastaa erityisesti työelämän ja aikuiskäyttäjien tarpeisiin.

ISBN 978-951-39-5601-1