Valtakunnallinen koulutustutkimuksen keskus


Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) on vuonna 1968 perustettu valtakunnallinen koulutustutkimuksen keskus, jossa työskentelee noin 80 henkilöä. KTL on koulutustutkimuksen alalla Pohjoismaiden suurin tutkimuslaitos, ja se toimii Jyväskylän yliopiston monitieteisenä erillislaitoksena.

Asiantuntevasti ajassa

Koulutuksen tutkimuslaitos tutkii koko koulutusjärjestelmää perusopetuksesta korkeakoulutukseen, aikuisten oppimiseen sekä koulutuksen ja työelämän suhteisiin. Tutkimuskohteina ovat myös oppiminen koulutusjärjestelmän ulkopuolella, kuten työelämässä ja verkkoympäristöissä.

Tutkijoiden osaaminen kattaa sekä laadulliset tutkimusmenetelmät että laajat kansainväliset vertailututkimukset, joista tunnetuin on PISA. Tutkijat tekevät sekä kansallisia että alueellisia oppimista ja yksittäisten oppilaitosten toimintaa kehittäviä tutkimuksia.

Sidosryhmät arvostavat Koulutuksen tutkimuslaitoksessa erityisesti tieteellistä korkeatasoisuutta, luotettavuutta, riippumattomuutta, ajankohtaisuutta ja asiantuntevuutta (mielikuvatutkimus 2005). Laitos on toiminnassaan verkostoitunut laajasti kansalliseen ja kansainväliseen tiedeyhteisöön.

Tutkimuksesta tukea toimijoille ja päättäjille

Koulutuksen tutkimuslaitoksen tavoitteena on tukea opettajia, oppilaitoksia ja päätöksentekijöitä koulutuksen ja koulutusjärjestelmän kehittämisessä.

Tutkimuslaitos tekee kehittämisessä yhteistyötä eri tahojen kanssa, mm. eri ministeriöiden, Opetushallituksen, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sekä monien alueellisten ja paikallisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Yhteistyö ulottuu myös kouluihin, josta esimerkkeinä mainittakoon opettajien mentorointi ja Peda.net-kouluverkkohanke.

Laitoksen tutkijat osallistuvat aktiivisesti koulutuskeskusteluun päätöksentekijöiden ja oppilaitosten kanssa suoraan tai tiedotusvälineiden kautta. He ovat kysyttyjä asiantuntijoita myös opettajien täydennyskoulutuksessa.

Laitoksella on kasvatustieteellisen tutkimuksen valtakunnallinen tiedotusvastuu. Laitos toimii  julkaisijana Kasvatus- ja Yliopistopedagogiikka-lehdille, Kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjalle sekä julkaisemalla omia kirjoja. Osa tiedonvälitystä on myös kaikille avoin tiedotepalvelu.

Tutkijoiden kouluttaminen

Tutkijakoulutus on keskeinen osa tutkimuslaitoksen toimintaa. Laitoksen professorit ja tutkijat ohjaavat vuosittain yli 30 tohtoriopiskelijaa Jyväskylän yliopistossa, jonka lisäksi ohjattavia löytyy myös suomalaisten ja ulkomaiden yliopistojen jatko-opiskelijoista.