TIMSS - Kansainvälinen matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen arviointitutkimus


Mikä kan­sain­vä­li­nen TIMSS-tut­ki­mus on?

TIMSS-tutkimuksessa (Trends in International Mathematics and Science Study) arvioidaan 4. luokan ja 8. luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. TIMSS:ssä osaamisen arviointi pohjautuu PISA:an verrattuna vahvemmin osallistujamaiden matematiikan ja luonnontieteiden opetussuunnitelmiin. Tutkimuksia koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Tutkimuksia on tehty neljän vuoden välein vuodesta 1995. Vuonna 1999 Suomesta tutkimukseen osallistuivat ainoastaan 7.-luokkalaiset. Vuoden 2011 tutkimuksessa Suomi oli mukana sekä 4.- että 7.- ja 8.-luokkalaisten osalta. Vuoden 2015 tutkimukseen osallistuivat Suomesta ainoastaan 4. luokan oppilaat. Vuonna 2019 Suomesta ovat jälleen mukana sekä 4.- että 8.-luokkalaiset, kun tutkimus toteutetaan ensimmäisen kerran sähköisenä eTIMSS-tutkimuksena.

TIMSS-hankkeen tarkoituksena on tuottaa tutkimuspohjaista tietoa, jota käytetään koulutusjärjestelmän sekä matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämiseen osallistujamaissa. Kyseessä ei ole yksittäisten oppilaiden, koulujen tai opettajien arviointi, vaan hanke, joka tuottaa luotettavaa ja monipuolista tietoa matematiikan ja luonnontieteiden osaamisesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä päätöksentekijöiden, koulujen, vanhempien ja muiden koulun kehittämisestä kiinnostuneiden tarpeisiin.

TIMSS-hanke on osa perusopetuslaissa mainittua ulkoista arviointia, johon koulutuksen järjestäjät ovat velvoitettuja osallistumaan. Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on perusopetuslain mukaan turvata lain tarkoituksen toteuttamista ja tukea koulutuksen kehittämistä sekä parantaa oppimisen edellytyksiä.