TIMSS - Kansainvälinen matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen arviointitutkimus

Mikä kan­sain­vä­li­nen TIMSS-tut­ki­mus on?

TIMSS-tutkimuksessa (Trends in International Mathematics and Science Study) arvioidaan 4. luokan ja 8. luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. TIMSS:ssä osaamisen arviointi pohjautuu PISA:an verrattuna vahvemmin osallistujamaiden matematiikan ja luonnontieteiden opetussuunnitelmiin. Tutkimuksia koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Tutkimuksia on tehty neljän vuoden välein vuodesta 1995. Vuonna 1999 Suomesta tutkimukseen osallistuivat ainoastaan 7.-luokkalaiset. Vuoden 2011 tutkimuksessa Suomi oli mukana sekä 4.- että 7.- ja 8.-luokkalaisten osalta. Vuoden 2015 tutkimukseen osallistuivat Suomesta ainoastaan 4. luokan oppilaat. Vuonna 2019 Suomesta olivat jälleen mukana sekä 4.- että 8.-luokkalaiset, kun tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran sähköisenä eTIMSS-tutkimuksena. Osallistujamaiden määrä on kasvanut joka kierroksella, ja vuoden 2019 tutkimuksessa oli mukana jo 71 maata tai aluetta.

TIMSS-hankkeen tarkoituksena on tuottaa tutkimuspohjaista tietoa, jota käytetään koulutusjärjestelmän sekä matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämiseen osallistujamaissa. Kyseessä ei ole yksittäisten oppilaiden, koulujen tai opettajien arviointi, vaan hanke, joka tuottaa luotettavaa ja monipuolista tietoa matematiikan ja luonnontieteiden osaamisesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä päätöksentekijöiden, koulujen, vanhempien ja muiden koulun kehittämisestä kiinnostuneiden tarpeisiin.

TIMSS-hanke on osa perusopetuslaissa mainittua ulkoista arviointia, johon koulutuksen järjestäjät ovat velvoitettuja osallistumaan. Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on perusopetuslain mukaan turvata lain tarkoituksen toteuttamista ja tukea koulutuksen kehittämistä sekä parantaa oppimisen edellytyksiä.

TIMSS 2023 -aikataulu

Kevät 2022 esikoe

Kevät 2023 Pääkoe

TIMSS 2019 -tulokset

Tiedote 8.12.2020
Matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen hyvällä tasolla kansainvälisessä tutkimuksessa – osaamiserot kasvussa
Kuvio medialle (PDF): 4. ja 8. luokan matematiikan ja luonnotieteiden osaaminen Suomessa vuodesta 2011 vuoteen 2019

Tutkimusraportit
Jouni Vettenranta, Jenna Hiltunen, Jenni Kotila, Piia Lehtola, Kari Nissinen, Eija Puhakka, Jonna Pulkkinen, Antti Ström: Perustaidoista vauhtia koulutielle. Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa.

Jouni Vettenranta, Jenna Hiltunen, Jenni Kotila, Piia Lehtola, Kari Nissinen, Eija Puhakka, Jonna Pulkkinen, Antti Ström: Tulevaisuuden avaintaidot puntarissa. Kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa.