TIMSS - Kansainvälinen matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen arviointitutkimus

Mikä kan­sain­vä­li­nen TIMSS-tut­ki­mus on?

TIMSS-tutkimuksessa (Trends in International Mathematics and Science Study) arvioidaan 4. vuosiluokan ja 8. vuosiluokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. TIMSS-tutkimuksessa osaamisen arviointi pohjautuu PISA-tutkimukseen verrattuna vahvemmin osallistujamaiden matematiikan ja luonnontieteiden opetussuunnitelmiin. TIMSS-tutkimusta koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Tutkimuksia on tehty neljän vuoden välein vuodesta 1995 lähtien. Suomi osallistui tutkimukseen ensimmäisen kerran vuonna 1999 ja vuoden 2011 tutkimuksesta lähtien Suomi on ollut mukana jokaisella tutkimuskierroksella vähintään jommankumman luokka-asteen osalta. Tutkimuksessa siirryttiin sähköiseen toteutustapaan vuonna 2019. Osallistujamaiden määrä on kasvanut joka kierroksella, ja vuoden 2023 tutkimuksessa on mukana 73 maata tai aluetta ympäri maailmaa ja Suomesta ovat mukana sekä 4.- että 8.-luokkalaiset.

TIMSS-hankkeen tarkoituksena on tuottaa tutkimuspohjaista tietoa, jota käytetään koulutusjärjestelmän sekä matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämiseen osallistujamaissa. Kyseessä ei ole yksittäisten oppilaiden, koulujen tai opettajien arviointi, vaan hanke, joka tuottaa luotettavaa ja monipuolista tietoa matematiikan ja luonnontieteiden osaamisesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä päätöksentekijöiden, koulujen, vanhempien ja muiden koulun kehittämisestä kiinnostuneiden tarpeisiin.

TIMSS-hanke on osa perusopetuslaissa mainittua ulkoista arviointia, johon koulutuksen järjestäjät ovat velvoitettuja osallistumaan. Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on perusopetuslain mukaan turvata lain tarkoituksen toteuttamista ja tukea koulutuksen kehittämistä sekä parantaa oppimisen edellytyksiä.

Suomen osallistuminen TIMSS-tutkimuksiin

TIMSS 1999

7. vuosiluokka

TIMSS 2011

4., 7. ja 8. vuosiluokat

TIMSS 2015

4. vuosiluokka

TIMSS 2019

4. ja 8. vuosiluokat

TIMSS 2023

4. ja 8. vuosiluokat


 

 

 

 

 


TIMSS 2023 -tutkimuksen aikataulu

TIMSS-tutkimukset järjestetään neljän vuoden välein. Kukin TIMSS-tutkimus kestää 4 vuotta. TIMSS 2023 -tutkimuksen aikataulu on seuraava:

  • 2021: Esikokeen valmistelu (mm. koemateriaalien kääntäminen ja kulttuurinen sovittaminen, kouluotannat)
  • 2022: Esikoe, jossa testataan koemateriaaleja ja kehitetään toimintatapoja
  • 2023: Päätutkimus
  • 2024: Tulosten kansainvälinen julkaiseminen joulukuussa.

TIMSS 2019 -tulokset

Tiedote 8.12.2020
Matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen hyvällä tasolla kansainvälisessä tutkimuksessa – osaamiserot kasvussa
Kuvio medialle (PDF): 4. ja 8. luokan matematiikan ja luonnotieteiden osaaminen Suomessa vuodesta 2011 vuoteen 2019

Tutkimusraportit
Jouni Vettenranta, Jenna Hiltunen, Jenni Kotila, Piia Lehtola, Kari Nissinen, Eija Puhakka, Jonna Pulkkinen, Antti Ström: Perustaidoista vauhtia koulutielle. Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa.

Jouni Vettenranta, Jenna Hiltunen, Jenni Kotila, Piia Lehtola, Kari Nissinen, Eija Puhakka, Jonna Pulkkinen, Antti Ström: Tulevaisuuden avaintaidot puntarissa. Kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa.