Kan­sain­vä­li­nen las­ten lu­ku­tai­to­tut­ki­mus PIRLS


PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) on kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus, jossa arvioidaan 4. luokan oppilaiden luetun ymmärtämistä. Tutkimus toteutetaan viiden vuoden välein. Tutkimusta koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Ensimmäinen PIRLS-tutkimus toteuttiin vuonna 2001. Suomi on osallistunut tutkimukseen vuosina 2011 ja 2016. Suomi on myös mukana uudella PIRLS-tutkimuksen kierroksella, jonka pääkoe on vuonna 2021. Suomessa tutkimusten toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

PIRLS 2021 -tutkimuksen ensitulokset julkaistiin 16.5.2023. Lisäksi 1.12.2023 julkaistiin ruotsinkielisten koulujen lukutaitoon keskittynyt raportti. Tarkemmat tiedot ja julkaisut Tulokset-sivulla.

Mikä on PIRLS-hankkeen tarkoitus?

PIRLS-hankkeen tarkoituksena on kehittää koulutusjärjestelmää ja lukemisen opetusta osallistujamaissa. Kyseessä ei ole yksittäisten oppilaiden, koulujen tai opettajien arviointi, vaan tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja monipuolista tietoa luetun ymmärtämisen tasosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä koulujen, päätöksentekijöiden, vanhempien, oppilaiden ja muiden lukutaidon kehittämisestä kiinnostuneiden tarpeisiin. Tutkimus tarjoaa runsaasti tietoa esimerkiksi siitä, miten vanhemmat voivat tukea lapsensa lukutaidon kehittymistä. Se antaa myös paljon tietoa koulujen resursseista ja opetuksen keskeisistä sisällöistä.