No sellaista se työelämä oikeasti on!

G049.jpgTyöelämäyhteistyön kehittäminen Keski-Suomen lukiohankkeessa


Sakari Saukkonen
2013. 48 s. 20 e. Tilauskoodi G049.

Julkaisu on saatavilla verkosta.

Nuorten polut työelämään ovat nousseet viime aikoina laajaan julkiseen keskusteluun. Yhteiskunnan tulevaisuuden rakentaminen on pitkälti kiinni siitä, kuinka hyvin nuoret sukupolvet löytävät paikkansa koulutuksessa ja työssä. Keski-Suomen lukiohanke on omalta osalta ratkonut työelämäpolkujen rakentumisen kysymyksiä. Keski-Suomen lukioihin on luotu työelämäyhteistyön malleja, joiden avulla lukiot ja alueen työelämä liitetään entistä tiiviimmin yhteen. Raportissa tarkastellaan kuinka työelämäyhteistyötä kehitettiin lukioiden työelämätiimeissä ja kuinka kehittämistyön ilot ja surut ovat osaltaan uudistaneet lukiopedagogiikkaa ja luoneet uudenlaisia toimintatapoja toisen asteen yleissivistävään koulutukseen.

Tutkimusselosteita 49
ISBN 978-951-39-5426-0