11.08.2018
Viisaus ja oppiminen -tiimi


Monitieteisessä ryhmässä, joka on alansa ensimmäinen Suomessa,  tutkitaan aikuisen viisauden kehitystä eri ilmenemismuodoissaan. Tutkijat ovat usealta eri tieteenaloilta: korkeakoulupedagogiikka, kasvatustiede, kehityspsykologia, filosofia, kasvatuksen historia ja informaatioteknologia. Ryhmässä on mukana myös aikuiskouluttajia. Tiimissä tarkastellaan viisautta seuraavista näkökulmista: kuinka sitä tutkitaan, kehitetään ja opetetaan sekä opitaan ja millaisiin kasvatuksellisiin ilmiöihin sillä viitataan. Viisauden kehittyminen ja oppiminen nähdään elämänkulullisena ja monimuotoisena ilmiönä. Tutkimusote on vahvasti humanistis-filosofinen ja teoreettinen, määrällisen ja laadullisen tukimuksen rinnalla. 

Tiimin jäsenet

Väitöskirjaopiskelijat 

Anu Virtanen (filosofian väitöskirjaopiskelija)

Valikoituja julkaisuja