Viisaus ja oppiminen -tiimi


Monitieteisessä ryhmässä, joka on alansa ensimmäinen Suomessa,  tutkitaan  viisauden kehitystä eri ilmenemismuodoissaan. Tutkijat ovat usealta eri tieteenaloilta: korkeakoulupedagogiikka, kasvatustiede, kehityspsykologia, filosofia, ja informaatioteknologia.  Tiimissä tarkastellaan viisautta seuraavista näkökulmista: kuinka sitä tutkitaan, kehitetään ja opetetaan sekä opitaan ja millaisiin kasvatuksellisiin ilmiöihin sillä viitataan. Viisauden kehittyminen ja oppiminen nähdään elämänkulullisena ja monimuotoisena ilmiönä. Tutkimusote on sekä humanistis-filosofinen, teoreettinen että myös empiirinen. Teemme läheistä yhteistyötä  KTL:n Ekososiaalinen kestävyys ja koulutus-tutkimustiimin kanssa ja JYU.wisdom -resurssiviisausyhteisön kanssa. Olemme osa Suomen Akatemian rahoittamaa Wisdom in practice-hanketta (2022-2026).

Rahoittajina toimivat Suomen Akatemia, OKM, Gyllenbergin säätiö, Kordelinin säätiö, Metsämiesten säätiö ja Jyväskylän yliopisto.

Tiimin jäsenet

Väitöskirjaopiskelijat (aktiiviset)

  • Mirja Hämäläinen 
  • Laura Mononen  
  • Heikki Jyväsjärvi 

Kansainvälinen yhteistyö 

Valikoituja julkaisuja

2000 –

Geeraerts, K., Tynjälä, P., & Heikkinen, H. L. T. (2018). Inter-generational learning of teachers: what and how do teachers learn from older and younger colleagues? European Journal of Teacher Education, 41(4), 479–495.

Hämäläinen M. (2018). Suspending judgement – ethical English dialogue skills for working life. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(3). Retrieved from https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2018/suspending-judgement-ethical-english-dialogue-skills-for-working-life

Hämäläinen, M., & Kallio, E. (2019). Learning dialogue in higher education english course. In P. Penwell (Ed.), The world needs dialogue! One: Gathering the field [P. Garrett, Foreword]. Glasgow, England: Dialogue.

Heikkinen, H. L. T. (2018). Education, work and life. In C. Edwards-Groves, P. Grootenboer, & J. Wilkinson (Eds.), Education in an era of schooling: Critical perspectives of educational practice and action research: A festschrift for Stephen Kemmis (pp. 79–90). Singapore, the Republic of Singapore: Springer.

Heikkinen, H. L. T. & Kukkonen, H. 2019. Ammattikorkeakoulu toisin ajateltuna. Osaaminen, sivistys ja tiedon intressit. Aikuiskasvatus 39 (4), 264-275.

Heikkinen, H. L. T., & Huttunen, R. (2017). “Mitä järkeä?” Kasvatuksen tietoperusta ja rationaalisuus [“What’s the sense?” The knowledge base and rationality of education]. In A. Toom, M. Rautiainen, & J. Tähtinen (Eds.), Toiveet ja todellisuus: Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa (pp. 31–58). Turku, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Heikkinen, H. L. T., Huttunen, R., & Pesonen, J. (2012). Liikuntakasvatuksen eetos [The ethos of physical education]. Liikunta & Tiede, 49(6), 18–22.

Heikkinen, H. L. T., Kiilakoski, T., Huttunen, R., Kaukko, M., & Kemmis, S. (2018). Koulutustutkimuksen arkkitehtuurit [Architectures of educational research]. Kasvatus, 49(5), 368–383.

Kallio, E. (2001). Reflections on the modern mass university and the question of the autonomy of thinking. In J. Välimaa (Ed.), Finnish higher education in transition: Perspectives on massification and globalisation (pp. 73–90). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Institute for Educational Research.

Kallio, E. (2011). Integrative thinking is the key: An evaluation of current research into the development of adult thinking. Theory & Psychology, 21(6), 785–801.

Kallio, E. (2014). Kuinka moneus muuttuu ykseydeksi: integroinnin teema aikuisen ajattelussa [How plurality turns into unity: The theme of integration in psychological models for adult development]. In A. Heikkinen & E. Kallio (Eds.), Aikuisten kasvu ja aktivointi (pp. 19–31). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Kallio, E. (2015). From causal thinking to wisdom and spirituality: Some perspectives on a growing research field in adult (cognitive) development. Approaching Religion, 5(2), 27–41. doi:10.30664/ar67572

Kallio, E. (2016). Aikuisuuden ajattelun kehityksen laaja kenttä: Perusteita ja avoimia kysymyksiä [The broad field of adult cognitive development: Premises and open questions]. In E. Kallio (Ed.), Ajattelun kehitys aikuisuudessa: Kohti moninäkökulmaisuutta (pp. 15–55). Helsinki, Finland: The Finnish Educational Research Association.

Kallio, E. (Ed.). (2016). Ajattelun kehitys aikuisuudessa: Kohti moninäkökulmaisuutta [The development of thinking in adulthood: Towards multiperspective thinking]. Helsinki, Finland: The Finnish Educational Research Association.

Kallio, E. (2018). Ahneus ja viisaus [Greed and wisdom]. Tietoasiantuntija, 4, 13

Kallio, E. (2018). Sisäisen työskentelyn armollisuus [The mercifulness of mental self-development]. Tietoasiantuntija, 5, 35.

Kallio, E.K: (Ed). Development of Adult Thinking. Interdisciplinary Perspectives on Cognitive Development and Adult Learning. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464

Kallio, E. K. (2020) From Multiperspective to Contextual Integrative Thinking in Adulthood
Considerations on Theorisation of Adult Thinking and Its Place as a Component of Wisdom. In E. K. Kallio (Ed). Development of Adult Thinking. Interdisciplinary Perspectives on Cognitive Development and Adult Learning. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464

Kallio, E., & Isomäki, H. K. (2019). Voiko viisautta opettaa? Viisaus eettisesti kestävän teknologian suunnittelussa [Can wisdom be taught? Wisdom in the design of ethically sustainable technology]. Retrieved from https://www.tyopeda.fi/videot/tyopeda-webinaari-12-03-2019

Kallio, E., & Liitos, H.-M. (2009). Tarvitaanko postformaalin ajattelun käsitettä? [Is the concept of postformal thinking necessary?]. Psykologia, 44(2), 108–121.

Keränen-Pantsu, R., & Heikkinen, H. (2019). Pedagogical purposes of narratives in worldview education: Teachers’ conceptions. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(5), 58–72.

Mahon, K., Heikkinen, H. L. T., & Huttunen, R. (2018). Critical educational praxis in university ecosystems: Enablers and constraints. Pedagogy, Culture & Society, 27(3), 463–480. doi:10.1080/14681366.2018.1522663

Pennanen, M., Heikkinen, H.L.T & Tynjälä, P. (2020) Virtues of Mentors and Mentees in the Finnish Model of Teachers’ Peer-group Mentoring, Scandinavian Journal of Educational Research, 64:3, 355-371, DOI: 10.1080/00313831.2018.1554601

Salo, P., & Heikkinen, H. L. T. (2018). Slow science: Research and teaching for sustainable praxis. Confero, 6(1), 87–111. doi:10.3384/confero.2001-4562.181130

Seppälä, H., Lindblom-Ylänne, S. & Kallio, E. K. (2020). Integrating Epistemic Knowledge and Logical Reasoning Skills in Adult Cognitive Development. In E. K. Kallio (Ed). Development of Adult Thinking. Interdisciplinary Perspectives on Cognitive Development and Adult Learning. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464

Spännäri, J., & Kallio, E. K. (2020). Viisaus- käyttäjän opas. Jyväskylä: Tuuma https://www.tuumakustannus.fi/Jenni-Sp%C3%A4nn%C3%A4ri/Viisaus-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n-opas.html

Ståhle, P., Mononen, L., Tynjälä, P., & Kallio, E. K. (2020). Systems Thinking and Adult Cognitive Development. In E. K. Kallio (Ed). Development of Adult Thinking. Interdisciplinary Perspectives on Cognitive Development and Adult Learning. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464

Tuominen, M., Kallio, E. K. (2020) Logical Contradiction, Contrary Opposites, and Epistemological Relativism. Critical Philosophical Reflections on the Psychological Models of Adult Cognitive Development. In E. K. Kallio (Ed). Development of Adult Thinking. Interdisciplinary Perspectives on Cognitive Development and Adult Learning. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464

Tynjälä, P., Kallio, E. K., Heikkinen, H. L. T. (2020). Professional Expertise, Integrative Thinking, Wisdom, and Phronēsis. In E. K. Kallio (Ed). Development of Adult Thinking. Interdisciplinary Perspectives on Cognitive Development and Adult Learning. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315187464

Anu Virtanen, Hannakaisa Isomäki & Eeva K. Kallio (2020) Sokraattinen keskustelu, viisaus ja etiikka – Integratiivinen opetuskokeilu. Teoksessa  Työelämäpedagogiikkaa korkeakoulutuksessa, (toim.) Anne Virtanen Jouni Helin Päivi Tynjälä. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.

 

- 1999

Kallio, E. (1993). Postformaali ajattelu: Aikuisuuden uusi kehitysvaihe? [Postformal thinking: A new developmental stage in adulthood?]. Psykologia, 28(2), 108–112, 115.

Perttula, J., & Kallio, E. (1996). Postformaali ajattelu ja henkinen tajunnallisina toimintatapoina [Postformal thinking and mental awareness as cognitive practices]. Psykologia, 31(3), 164173.