Heikkinen Hannu, professori

Heikkinen Hannu, professori
Puhelinnumero:
+358 50 342 1346
Huone:
RUU D336

Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4455431

Totta puhuen olen opettaja, ja ylpeä siitä. Ajattelin nuorempana, että paras tapa estää planeettaamme uhkaava ekologinen kriisi olisi tehdä työtä kasvavien lasten ja nuorten kanssa. Olen edelleen samaa mieltä. Sillä tiellä olen vieläkin. Ekokriisin uhka on ajankohtaisempi kuin koskaan, ja nyt teen työtä sen ehkäisemiseksi hiukan toisenlaisesta näkökulmasta. Johtamaani tutkimustiimiin Ekososiaalinen kestävyys ja koulutus kuuluu tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneet siitä, miten planeettamme voitaisiin säilyttää elinkelpoisena ihmisille myös tulevaisuudessa. 

Tein väitöskirjani opettajan ammatillisesta identiteetistä. Sittemmin olen tutkinut opettajan ammatillista kehittymistä, erityisesti uuden opettajan törmäämistä koulun todellisuuteen. Tätä kautta aloin tutkia ja kehittää mentorointia. Tältä osin maailma ei ole vieläkään ihan valmis. 

Olen ollut aina hangaround-filosofi. Olen tutkinut kasvatusta esimerkiksi tunnustuksen dialektiikan teorian näkökulmasta: koulutus on merkittävä tapa hankkia tunnustusta ihmisenä ja työntekijänä. Olen myös kirjoittanut hyvien kollegojen kanssa kasvatuksen filosofiaan pohjautuvia tekstejä siitä, mikä on kasvatuksen tarkoitus ja miten sitä pitäisi tutkija - toisin sanoen tutkinut kasvatusta praksiksena. Tätä kautta olen myös  perehtynyt kasvatuksellisten käytänteiden tutkimukseen siitä näkökulmasta, mikä tekee mahdolliseksi tai rajoittaa käytänteiden kehittymistä. Tätä olen tarkastellut käytänteiden arkkitehtuurin teorian (theory of practice architectures) ja oppimisen ekosysteemien (ecosystems of learning) kautta. 

Menetelmällisesti olen erikoistunut laadulliseen tutkimukseen. Olen kirjoittanut kasvatustieteen menetelmällisestä paradigmamuutoksesta, kerronnallisista lähestymistavoista sekä käytäntölähtöisen tutkimuksen suuntauksista. Kaikki alkoi kuitenkin, toimintatutkimuksesta, jossa yhdistyy sekä kerronnallisuus että käytäntöjen kehittäminen. 

Yksi kiinnostuksen kohteistani on myös opetussuunnitelman tekeminen ja koulutuksen suunnittelu demokraattisena ja osallistavana prosessina.

Google Scholar kertoo, että tekemiini julkaisuihin on viitattu yli 11 000 kertaa, ja julkaisujen h-indeksi on 48. 

Asiantuntijuus

  • Kestävyys kasvatuksessa
  • Ekososiaalinen viisaus
  • Planetaarinen hyvinvointi
  • Elinikäinen ja elämänlaajuinen ammatillinen kehittyminen
  • Oppimisen ekosysteemit
  • Käytäntöteoriat (practice theories)
  • Opettajankoulutus
  • Mentorointi
  • Toimintatutkimus, käytäntölähtöinen tutkimus (practitioner research)
  • Narratiivinen tutkimus