Heikkinen Hannu, professori

Heikkinen Hannu, professori
Puhelinnumero:
+358 50 342 1346
Huone:
RUU B339

Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4455431

Totta puhuen olen opettaja, ja ylpeä siitä. Jossain vaiheessa aloin miettiä, mitä minusta tulisi isona. Sitten löysin itseni yliopistosta kysymässä kysymystä, kuka minä olen opettajana. Niinpä tein väitöskirjani opettajan ammatillisesta identiteetistä.

Sittemmin olen tutkinut opettajan ammatillista kehittymistä, erityisesti uuden opettajan törmäämistä koulun todellisuuteen. Tätä kautta aloin tutkia ja kehittää mentorointia. Tältä osin maailma ei ole vieläkään ihan valmis. 

Olen ollut aina hangaround-filosofi. Olen tutkinut kasvatusta esimerkiksi tunnustuksen dialektiikan teorian näkökulmasta: koulutus on merkittävä tapa hankkia tunnustusta ihmisenä ja työntekijänä. Olen myös kirjoittanut hyvien kollegojen kanssa kasvatuksen filosofiaan pohjautuvia tekstejä siitä, mikä on kasvatuksen tarkoitus ja miten sitä pitäisi tutkija - toisin sanoen tutkinut kasvatusta praksiksena. Tätä kautta olen myös  perehtynyt kasvatuksellisten käytänteiden tutkimukseen siitä näkökulmasta, mikä tekee mahdolliseksi tai rajoittaa käytänteiden kehittymistä. Tätä olen tarkastellut käytänteiden arkkitehtuurin teorian (theory of practice architectures) ja oppimisen ekosysteemien (ecosystems of learning) kautta. 

Menetelmällisesti olen erikoistunut laadulliseen tutkimukseen. Olen kirjoittanut kasvatustieteen menetelmällisestä paradigmamuutoksesta, kerronnallisista lähestymistavoista sekä käytäntölähtöisen tutkimuksen suuntauksista. Kaikki alkoi kuitenkin, toimintatutkimuksesta, jossa yhdistyy sekä kerronnallisuus että käytäntöjen kehittäminen. 

Yksi kiinnostuksen kohteistani on myös opetussuunnitelman tekeminen ja koulutuksen suunnittelu demokraattisena ja osallistavana prosessina.

Google Scholar kertoo, että tekemiini julkaisuihin on viitattu yli 10 000 kertaa, ja julkaisujen h-indeksi on 48. Sen mukaan tutkimukseni impaktiarvo eli vaikuttavuus on kasvatustieteellisen tutkimuksen tutkijoista toiseksi suurin Jyväskylän yliopistossa.

Asiantuntijuus

  • Elinikäinen ja elämänlaajuinen ammatillinen kehittyminen
  • Oppimisen ekosysteemit
  • Käytäntöteoriat (practice theories)
  • Opettajankoulutus
  • Mentorointi
  • Toimintatutkimus, käytäntölähtöinen tutkimus (practitioner research)
  • Narratiivinen tutkimus