Viisaus IT-alan ammattilaisten taitona


Informaatioteknologia läpäisee inhimillisen elämän ulottuvuudet muuttuen samalla yhä piilevämmäksi ihmisten arkea ohjaavaksi tekijäksi. Eettisesti kestävä informaatioteknologian sovellusten tuottaminen on välttämätöntä vastuullisessa ja viisaassa IT-alan työskentelyssä. Viisaus taitona yhdistää yhteisen hyvän tuottavaan toimintaan, edellyttää asiantuntevaa teoreettisen tiedon yhdistämistä käytännön hiljaiseen tietoon montaa eri näkökulmaa ymmärtäen ja arvostaen. Tutkimuksessa selvitetään ensin, miten viisautta voi opettaa IT-alan opiskelijoille sekä jatkovaiheissa, miten IT-alan ammattilaiset tekevät eettisesti kestäviä suunnitteluratkaisuja työssään.

Tutkijat: Hannakaisa Isomäki, Anu Virtanen, Eeva K. Kallio

Tietosuoja

Tutkimuksen tietosuojailmoitus

Lisätietoa tutkimuksesta
Virtanen, Anu; Isomäki, Hannakaisa; Kallio, Eeva K. (2020). Sokraattinen keskustelu, viisaus ja etiikka: integratiivinen opetuskokeilu. Teoksessa Virtanen, Anne; Helin, Jouni; Tynjälä, Päivi (Toim.) Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (ss. 50-54). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4