Viisauden kehittyminen ja metsäsuhteen rakentuminen metsäesiopetuksessa

Tässä Metsämiesten Säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa selvitetään, voiko metsä olla oppimisympäristö, jossa esiopetusikäisenä lapsena opitaan viisautta. Samalla selvitetään mitä merkityksiä esikoululaiset, heidän ryhmänsä varhaiskasvatuksen opettajat ja moniammatilliset työntekijät sekä lasten vanhemmat antavat metsälle.   Lasten viisaus on vähän tutkittu aihe ja myös lasten metsäsuhteen muodostuminen on myös varsin tuore tutkimusalue.  

Tutkijat: Terhi Ek ja Eeva K. Kallio.

https://www.mmsaatio.fi/media/kuvia/tunnukset/mmsaatio-tunnus.jpg

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta.