Elinikäinen ohjaus


Elinikäisen ohjauksen tiimi kokoaa ja tuottaa tutkimustietoa, jota tarvitaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittävässä arvioinnissa. Yhteistyössä valtakunnallisen elinikäisen ohjauksen työryhmän kanssa tiimi edistää eri hallinnonalojen yhteistyötä ohjauksen toimintapolitiikan ja kansallisen laatujärjestelmän kehittämisessä. Keskeisinä tutkimusteemoina ovat:

  • ohjaus koulutus- ja työvoimapolitiikassa
  • tieto- ja viestintäteknologia ohjauksessa
  • kansallinen ja kansainvälinen ohjauksen toimintapolitiikka ja sen kehittyminen

Tiimin yhteyshenkilöt:

Ajankohtaiset tutkimushankkeet ja projektit (mm.)