Elinikäinen ohjaus


Elinikäisen ohjauksen tiimi kokoaa ja tuottaa tutkimustietoa, jota tarvitaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittävässä arvioinnissa. Yhteistyössä valtakunnallisen elinikäisen ohjauksen työryhmän kanssa tiimi edistää eri hallinnonalojen yhteistyötä ohjauksen toimintapolitiikan ja kansallisen laatujärjestelmän kehittämisessä. Keskeisinä tutkimusteemoina ovat:

  • ohjaus koulutus- ja työvoimapolitiikassa
  • tieto- ja viestintäteknologia ohjauksessa
  • kansallinen ja kansainvälinen ohjauksen toimintapolitiikka ja sen kehittyminen

Tiimin yhteyshenkilöt:

Ajankohtaiset tutkimushankkeet ja projektit (mm.)

Viimeisimmät julkaisut:

  • Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kettunen, J., Kukkaneva, E. & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2023). Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset : ehdotus kansalliseksi osaamiskehykseksi. Koulutuksen tutkimuslaitos, Raportteja ja työpapereita.4. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9815-8

  • Kettunen, J., Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kukkaneva, E. & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2023). Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset : ariviointilomakkeet. Koulutuksen tutkimuslaitos, Raportteja ja työpapereita. 7. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9818-9