Opet­ta­ja­na ke­hit­ty­mi­nen


Opettaja ei ole koskaan valmis. Siksi tiimin tutkimuskohteena on opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten kehittyminen elämänmittaisena matkana. Tutkimme, miten kasvattajan tehtävä muuttuu maailman muuttuessa. Haasteena ovat erityisesti tieto- ja viestintäteknologinen kehitys, kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus. Rakennamme koulutuksen tulevaisuutta yhdessä opetusalan osaajien kanssa tutkien ja kehittäen kasvatuksen käytänteitä.

Tiimin jäsenet