Innovatiiviset oppimisympäristöt


Innovatiiviset oppimisympäristöt (ILE) tutkimustiimi keskittyy lasten ja nuorten 2000-luvun taitojen edistämiseen. Sen pääkiinnostuksen kohteita ovat oppimista ja hyvinvointia edistävien oppimisteknologioiden ja tilojen käyttäjälähtöinen suunnittelu ja tutkimus, innovatiivisten opetus- ja oppimiskäytänteiden analyysi, teknologiatuettu oppiminen sekä TVT:n (tieto- ja viestintäteknologia) käyttö koulutuksessa. Tiimi on myös erikoistunut STE(A)M (science, technology, engineering, art, mathematics) oppimisympäristöihin, laskennalliseen ajatteluun, mallinnukseen, digitaaliseen itsearviointiin ja portfolioihin.

Monitieteinen ILE-tiimi koostuu tutkijoista, yliopisto-opettajista, tohtorikoulutettavista ja maisteriopiskelijoista. He edustavat etenkin Koulutuksen tutkimuslaitosta ja Informaatioteknologian tiedekuntaa. Useita tutkimusprojekteja tehdään myös tiiviissä yhteistyössä muiden Jyväskylän yliopiston yksiköiden kanssa. ILE-ryhmällä on laaja kansallinen ja kansainvälinen tutkimuslaitoksista sekä julkisen ja yksityisen sektorin edustajista koostuva verkosto.

Tiimin jäsenet

 • Marja Kankaanranta (tiiminvetäjä, Koulutuksen tutkimuslaitos)
 • Kati Clements (Informaatioteknologian tiedekunta)
 • Kristof Fenyvesi (Koulutuksen tutkimuslaitos)
 • Mari Hankala (Opettajankoulutuslaitos)
 • Takumi Yada (Koulutuksen tutkimuslaitos)
 • Tiina Mäkelä (Koulutuksen tutkimuslaitos)
 • Rebekah Rousi (Informaatioteknologian tiedekunta)
 • Mimmu Sulkanen (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta)
 • Saana Mehtälä (Informaatioteknologian tiedekunta)
 • Olli Merjovaara (Opettajankoulutuslaitos)
 • Hannu Moilanen (Normaalikoulu)
 • Mikko Muilu (Informaatioteknologian tiedekunta)
 • Matias Mäki-Kuutti (Informaatioteknologian tiedekunta)
 • Pieta Sikström (Informaatioteknologian tiedekunta)

Lisätietoa ILE-ryhmästä:

https://www.jyu.fi/it/ile