Maahanmuutto, liikkuvuus ja kansainvälistyminen (miNET)


miNET-tiimi tarkastelee koulutusinstituution ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä ja lähestymistapoja, jotka ovat olennaisia suomalaisten ja eurooppalaisten yhteiskuntien ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseksi. Tiimi tarkastelee koulutuksen ja tasa-arvon suhteeseen liittyviä kysymyksiä. Tiimin tutkimus- ja kehittämistoiminta pyrkii ylittämään niitä tutkimuskirjallisuudessa, politiikassa ja käytännössä esiintyviä kyseenalaistamattomia olettamuksia ja yksinkertaistuksia, jotka koskevat yhteiskuntien muutosta ja demografista kehitystä sekä koulutusinstituution kykyä vastata näihin jatkuvasti muuttuviin haasteisiin.

Esimerkkejä tiimin työstä ovat muun muassa:

 • Jyväskylän yliopiston strategisen kehittämisen yksikön, ylioppilaskunnan ja tasa-arvotoimikunnan avustaminen Suomen tasa-arvolainsäädäntöä koskevissa asioissa
 • Epävakaiden työsuhteiden tematiikan kriittinen tarkastelu täydennyskoulutuksen kehittämisen ja interventiohankkeiden kautta
 • Interventioiden kehittäminen kansainvälistymisen, liikkuvuuden sekä työn ja muun elämän välisen tasapainon keskinäisten yhteyksien kriittisen problematisoinnin pohjalta
 • miNETin tiiminvetäjät ovat osa JPHE - Journal of Praxis in Higher Education -lehden toimitustiimiä.
 • Tieteidenvälinen graduseminaari "Contemporary Contested Complexity in Education" toimii miNETin alla
 • Hoffman, David - Docent, Senior Researcher, FIER, Co-Team Leader
 • Aarnikoivu, Melina - Postdoctoral Researcher, FIER, Co-Team Leader, Co-Lead Editor of ECHER blog.
 • Ballo, Anduena - Doctoral Student, Faculty of Education and Psychology, Communications Specialist
 • Habti, Driss - Post-doctoral Researcher, University of Eastern Finland, Publications Specialist
 • Filippou, Kalypso - Post-doctoral Researcher, Faculty of Education, University of Turku, Thesis and Dissertation Coach
 • Kärkkäinen, Katarzyna - Post-doctoral Researcher, FIER, Master’s Thesis Coach
 • Ndomo, Quivine - Doctoral Student, Department of Social Sciences and Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, Master’s Thesis Coach
 • Ramamoorthi, Bhavani - Doctoral Student, Institute of Educational Leadership, Faculty of Education and Psychology, Master’s Thesis Coach

Members

 • Ennser-Kananen, Johanna - Academy of Finland Fellow, CALS
 • Khan, Jawaria - Doctoral Student, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Helsinki
 • Korhonen, Sirpa - Doctoral Student, Faculty of Humanities, Intercultural Communication
 • Lahti, Malgorzata - Senior Lecturer in Intercultural Communication, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Language and Communication Studies
 • Mathies, Charles -  Academy of Finland Fellow, FIER
 • Moate, Josephine - Post-doctoral Researcher, Department of Teacher Education
 • Saarinen, Taina - Research Professor, FIER
 • Sahradyan, Sonya - Doctoral Student, CALS
 • Siekkinen, Taru - Project Researcher, FIER
 • Stikhin, Anatoly - Doctoral Student, Faculty of Education
 • Weimer, Leasa - Assistant Director of Strategic Partnerships & Initiatives, Fulbright Finland Foundation