Viisaus ja myöhemmän iän työbiografiat


Gyllenbergin säätiön rahoittamassa tutkimusprojektissa tarkastellaan eläkeikää lähestyvien korkeakoulun työntekijöiden omia kokemuksia viisastumisesta työurallaan. Tutkimus auttaa osaltaan ymmärtämään suomalaista työelämää ja siinä toimivien ihmisten yksilöllisiä merkittäviä kokemuksia heidän työuransa aikana. Pyrimme tarkastelemaan viisauden kehittymistä monimuotoisesti erilaisista näkökulmista pohjautuen työntekijöiden kirjoittamiin työbiografioihin.

Tutkijat: Elina Paananen, Eeva K. Kallio, Markku Leinonen

Tietosuoja

Tiedote tutkimuksesta
Tietosuojailmoitus

stiftelsen print_logo.jpg