Opetus, opiskelu ja oppiminen korkeakoulutuksessa


Maailman nopea muuttuminen edellyttää uudenlaista osaamista ja oppimista. Opetuksen jatkuva kehittäminen onkin yliopistojen keskeinen haaste. Tutkimme pedagogiikkaa, oppimista ja ajattelutaitoja sekä opiskelijoiden osallisuutta. Näin tuotamme välineitä oppimiskulttuurin uudistamiseen ja opiskelijoiden yhteiskunnallisen toimijuuden tukemiseen.

Tutkimuksen kohteina ovat

  • opetuskulttuurit ja opettajien pedagoginen ajattelu
  • oppimisympäristöjen pedagogiset piirteet
  • opetussuunnitelmaprosessit
  • oppimisen arviointi- ja palautekäytänteet
  • opiskelijoiden kokemukset opetuksesta ja oppimisesta yliopistossa
  • opiskelijoiden toimijuus ja osallisuus
  • geneeristen työelämätaitojen kehittäminen

Tiimin jäsenet