Työ, oppiminen ja koulutus


Tiimin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa elinikäisen oppimisen tueksi työelämän jatkuvasti muuttuessa. Tutkimus kohdistuu koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön sekä työkokemuksesta oppimiseen eri ympäristöissä. Lisäksi tutkitaan hiljattain koulutuksesta työelämään siirtyneiden kokemuksia. Ryhmän tutkimus lisää ymmärrystä esimerkiksi siitä, miten työelämässä tarvittavat taidot kehittyvät koulutuksessa, kuinka työpaikalla opitaan, mikä on koulutuksen ja työn merkitys maahanmuuttajien kotoutumisessa, miten ammatillisen koulutuksen järjestelmät eroavat eri maissa, kuinka korkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät ja millaisia kokemuksia heillä on koulutuksen ja työn vastaavuudesta. Tiimin tutkimukset tuottavat tietoa ja toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää työssä oppimisen ja sen pedagogiikan kehittämisessä sekä koulutuspoliittisessa päätöksenteossa. 

Tiimin jäsenet: