Koulutuksen arvioinnin tiedonhallintatiimi (KATI)

Koulutuksen arvioinnin tiedonhallintatiimi (KATI) toteuttaa kansallisten ja kansainvälisten vertailevien koulutuksen arviointitutkimusten (esimerkiksi ICILS, PIRLS, PISA, TALIS, TIMSS) koulu- ja toimipaikkayhteydet, tiedonkeruun suunnittelun sekä toteuttamisen, ammattiluokitusaineistojen koodauksen, tietojen tallentamisen, koetehtävien arvioinnin sekä aineistojen kokoamisen tietokannoiksi. Tiimin jäsenet osallistuvat myös koulutuksen arviointihankkeiden tutkimusmateriaalien ja -aineistojen eri käsittelyvaiheisiin.

Tiimin jäsenet

Eija Puhakka
Pertti Hautanen
Sini Narsakka
Aleksi Palokangas
Antti Ström