Akateemisen asiantuntijuuden kehittyminen ja viisaus (AAKE)

Asiantuntijatyössä viisautta tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Monimutkaisten ongelmien ratkaisuun ja käsittelyyn eivät pelkät tiedot ja taidot riitä, vaan tarvitaan myös keskeisiä viisauden elementtejä, eli moninäkökulmaista ajattelua, eettistä ja vastuullista toimintatapaa sekä rakentavaa vuorovaikutusta. Yhteistyössä Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) kanssa selvitämme Akateeminen asiantuntijuuden kehittyminen -tutkimuksessa (AAKE), miten tällaiset viisauden osatekijät yliopisto-opintojen aikana kehittyvät opiskelijoilla ja millaisilla pedagogisilla menetelmillä niiden kehittymistä voidaan opetuksessa tukea. Hanketta rahoittaa Jyväskylän yliopisto.

Tutkijat: Päivi Tynjälä, Anne Virtanen, Eeva K. Kallio.

Tietosuoja

Tutkimuksen tietosuojailmoitus