Koulutuksen arviointi


Tutkimusryhmä toteuttaa kansainvälisiä vertailevia koulutuksen arviointitutkimuksia (ICCS, ICILS, PIAAC, PIRLS, PISA, TALIS, TIMSS), jotka ovat osa koulutuksen kansallista arviointijärjestelmää. Tutkimusten kohteena ovat lasten, nuorten ja aikuisten osaaminen sekä opiskeluun, kotiin ja kouluympäristöön liittyvät tekijät. Lisäksi seurataan koulutusjärjestelmän muutoksia ja koulutuksen tasa-arvon toteutumista.

Arvioinnit tarjoavat kansainvälisen kehyksen ja kriteeristön, jossa suomalaisen peruskoulun tuloksia ja niiden kehittymistä voidaan tarkastella. Lisäksi ne tuottavat päätöksenteon tueksi tietoa oppimistuloksiin vaikuttavista koulu- ja oppilaskohtaisista tekijöistä.

Tiiimin jäsenet laativat arviointien kansalliset raportit ja kirjoittavat tieteellisiä artikkeleita kansainvälisiin julkaisuihin. Arviointien tuloksia esitellään niin tieteellisissä konferensseissa kuin erilaisissa koulujen ja muiden sidosryhmien tilaisuuksissa. Tiimin jäsenet toimivat myös tutkijoina ja asiantuntijoina kansainvälisissä sekä kansallisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Tiimin henkilöt: