Virtanen Anne, yliopistotutkija

KT, dosentti (työelämäpedagogiikka)
Virtanen Anne, yliopistotutkija
Puhelinnumero:
+358 40 805 4923
Huone:
RUU B336.5

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9846-090X
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4616633

Painoalue: Koulutus ja työelämä
Tutkimustiimit: Opetus, opiskelu ja oppiminen yliopistossa, Työ, oppiminen ja koulutusOppiminen ja teknologia

Anne Virtanen toimii yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Työssään hän tarkastelee oppimisen, opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin käytänteitä koulutuksen ja työelämän rajapinnalla. 

 

 Tutkimusalueet

  • Oppiminen ja opettaminen koulutuksen ja työelämän rajapinnalla
  • Työelämätaitojen (myös geneeristen/2000-luvun/tulevaisuuden taitojen) oppiminen ja opettaminen eri kouluasteilla
  • Opiskelijoiden ammatillinen kehittyminen

 

Tutkimushanke:  Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset

Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) osallistuu yhdessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) sekä Työn ja Talouden tutkimuksen LABORE:n kanssa Valtioneuvoston rahoittamaan ja VATT:n koordinoimaan tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutuksia. VATT tarkastelee korkeakouluopiskelijoiden työssäkäyntiä rekisteriaineistojen valossa, Labore arvioi työssäkäynnin vaikutuksia niin ikään rekisteriaineistojen sekä myös tulorajojen nostoon perustuvien analyysien avulla. KTL tarkastelee korkeakouluopiskelijoiden työssäkäyntiä ja opetuksen järjestämistä haastatteluihin perustuvien analyysien avulla. KTL:n osakokonaisuus kohdentuu erityisesti siihen, miten koulutuksen järjestämisen käytänteitä on kehitetty opiskelijoiden työssäkäynti huomioiden korkeakouluissa ja millaisin koulutuksellisin keinoin opiskelijoiden työssäkäynti tukisi mahdollisimman hyvin opintoja ja työllistymistä. Tulokset julkaistaan hankkeen valtakunnallisessa loppuseminaarissa vuoden 2023 lopussa. Hankkeesta laaditaan kirjallinen loppuraportti. Koulutuksen tutkimuslaitoksesta hankkeeseen osallistuvat tutkimusprofessori Taina Saarinen, yliopistotutkija Anne Virtanen ja professori Päivi Tynjälä.

Koulutuksen tutkimuslaitoksen osakokonaisuuden tietosuojailmoitus