Virtanen Anne, yliopistotutkija

KT
Virtanen Anne, yliopistotutkija
Puhelinnumero:
+358 40 805 4923
Huone:
RUU B336.5

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9846-090X
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4616633

Painoalue: Koulutus ja työelämä
Tutkimustiimit: Opetus, opiskelu ja oppiminen yliopistossa, Työ, oppiminen ja koulutusOppiminen ja teknologia

Anne Virtanen toimii yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Työssään hän tarkastelee oppimisen, opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin käytänteitä koulutuksen ja työelämän rajapinnalla. Parhaillaan hän työskentelee Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa opetuksen kehittämishankkeissa Toteemi – Työstä oppimassa, työhön ja eAMK – Valitse, opi ja erikoistu, joissa keskiössä on korkeakoulujen toimivien työelämäyhteistyökäytäntöjen tunnistaminen sekä työelämäläheisen pedagogiikan tutkiminen ja kehittäminen.

 Tutkimusalueet

  • Oppiminen ja opettaminen koulutuksen ja työelämän rajapinnalla
  • Työelämätaitojen (myös geneeristen/2000-luvun/tulevaisuuden taitojen) oppiminen ja opettaminen eri kouluasteilla
  • Opiskelijoiden ammatillinen kehittyminen