Viisaus käytännössä (WiP)

 

Elämme "pirullisten ongelmien" aikaa. Kun yhteiskuntamme muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, kohtaamme yhä merkillisempiä pulmia yrittäessämme sovittaa yhteen ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden ristiriitaisia vaatimuksia.

Näitä haasteita pyrimme ratkomaan Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeesssa Wisdom in Practice (2022-26).  Haluamme selvittää, miten taitavat työelämän osaajat käsittelevät näitä monitahoisia ongelmia. Yhdistämme filosofista ja psykologista viisauden tutkimuksen perinnettä empiiriseen tutkimukseen ja pedagogiikan kehittämiseen korkeakouluissa. Tavoitteenamme on, että korkeakouluista valmistuvat osaisivat ratkaista paremmin näitä monimutkaisia kestävyysongelmia ja edistää planetaarista hyvinvointia tulevassa työssään.

Projekti on jaettu kolmeen työpakettiin (WP), joilla on toisiinsa liittyvät tavoitteet.

WP1 "Viisauden perusteet" rakentaa tutkimuksen teoreettis-filosofista perustaa
WP2 "Viisaus töissä" tutkii asiantuntijoiden näkemyksiä viisaudesta työelämässä Suomessa, Sveitsissä ja Australiassa
WP3 "Viisaus korkeakoulutuksessa" kehittää viisauspedagogiikkaa korkeakouluissa osallistavan toimintatutkimuksen avulla.

Tutkimustiimi (KTL)

Hannu L. T. HeikkinenKT, professori, Ekososiaalinen kestävyys ja koulutus -tutkimustiimin johtaja, KTL. Tehtävät: Vastuullinen johtaja (PI), työpaketin WP1A johtaja. 
Päivi Tynjälä, KT, professori. Tehtävät: hankkeen varajohtaja, työpaketin WP3 johtaja.
Eeva K. Kallio, PsT, dosentti, työpaketin WP1A johtaja. 
Niina Mykrä, FT, tutkijatohtori 
Anu Virtanen, FM, projektitutkija, väitöskirjatutkija. 
Maarit Virolainen, FT, projektitutkija, työpaketin WP2 johtaja. 

Kansainvälinen tiimi

Stephen Billett, PhD, Professor, Griffith University, Australia. Doctor Honoris Causa of University of Jyväskylä. 
Laurent Filliettaz, PhD, Professor of Adult and Vocational Education, University of Geneva, Switzerland. 
Stephen Kemmis, PhD, Professor Emeritus. Charles Sturt University, Australia. Doctor Honoris causa of University of Jyväskylä.
Kristján Kristjánsson, Professor of Character Education and Virtue Ethics, University of Birmingham, UK.
Kathleen Mahon, Postdoctoral Researcher, PhD, University of Borås, Sweden.
Jane Wilkinson, Associate Professor, PhD, Vice Dean of Monash Education, Monash University, Melbourne, Australia.

ALT=" "

Suomen Akatemia logo