Virolainen Maarit, projektitutkija, FT

FT (aikuiskasvatustiede), YTM (sosiologia)
Virolainen Maarit, projektitutkija, FT
Puhelinnumero:
+358 40 805 4286
Huone:
RUU A338

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1442-9401
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4505764

Tiimit:  Työ, oppiminen ja koulutus,  Korkeakoulututkimus

Maarit Virolainen  on Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkija, joka tutkii koulutuksen ja työn yhdistämistä sen eri muodoissa. Hän on kiinnostunut  ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen kehityksestä, työkokemuksesta oppimisesta osana asiantuntijaksi kehittymistä ja sen vahvistamisesta koulutuksen ja työelämän toimijoiden yhteistyössä, opinto- ja työurien muotoutumisesta, sekä siirtymistä koulutuksesta työelämään ja takaisin.

Tutkimusalueet

 • työkokemuksesta oppiminen, ammatillisen asiantuntijuuden rakentaminen,
 • työelämän ja koulutuksen yhteydet,
 • opintourat, koulutuksesta työelämään siirtyminen ja
 • ammatillisen koulutuksen reformit.

Toimitusneuvoston jäsen:

 • Ammattikasvatuksen aikakauskirja (https://akakk.fi/)
 • The Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET) (http://nordyrk.org/)
 • International Journal of Training and Development (https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14682419/homepage/editorialboard.html)

Tutkimusverkostoja:

Tutkimushankkeet ja projektit

  Valmistus 4.0 - MFG 4.0

MFG 4.0 on Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) rahoittama monitieteellinen tutkimushanke, jonka tarkoituksena on tutkia ja selvittää valmistavan teollisuuden tulevaisuutta monelta kantilta huomioiden teknologian kehittäminen, liiketoiminnan päätöksenteko, koulutus, sosiaalipolitiikka ja valmistavan teollisuuden tulevaisuus.

eAMK-, Toteemi- ja Työpeda -hankkeet 

Hankkeissa kehitetään korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä, työelämäläheistä pedagogiikkaa, työkokemuksesta oppimista, työn opinnollistamisen käytäntöjä ja digitaalisten sovellusten hyödyntämistä opetuksessa. 

Nord-VET (2013-2017) ks. http://nord-vet.dk

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Pohjoismaissa eli Nord-VET -projekti on vertaillut  nuorten ammatillisen koulutuksen malleja Pohjoismaissa (Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa). Erityisesti vertailun kohteena on, miten erilaiset pohjoismaiset ammatillisen peruskoulutuksen mallit ja koulutusjärjestelmät ovat kehittyneet, sekä miten ne mahdollistavat työllistymisen ja jatko-opinnot.

Julkaisuja Nord-VET -hankkeeseen liittyen

S. Michelsen & M-L. Stenström. (Eds.)(2018). Vocational Education in the Nordic Countries - The Historical Evolution. Routledge.

Ks: https://www.routledge.com/Vocational-Education-in-the-Nordic-Countries-The-Historical-Evolution/Michelsen-Stenstrom/p/book/9781138220850

C. H. Jørgensen, O. J. Olsen & D. P. Thunqvist (Eds.) (2018). Vocational Education in the Nordic Countries - Learning from Diversity. Routledge.

Ks: https://www.routledge.com/Vocational-Education-in-the-Nordic-Countries-Learning-from-Diversity/Jorgensen-Olsen-Thunqvist/p/book/9781138219809

Nylund, M. & Virolainen, M. (2019). Balancing 'flexibility' and 'employability': The changing role of general studies in the Finnish and Swedish VET curricula of the 1990s and 2010s. European Educational Research Journal. https://doi.org/10.1177/1474904119830508 Online first

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2/2018, teemana Ammatillisen koulutuksen tutkimus Suomessa ja Pohjoismaissa toim. Marianne Teräs & Maarit Virolainen; ->Artikkeli: M. Virolainen & M. Teräs: Siirtymät ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

Virolainen, M. & Persson Thunqvist, D. (2017). "Varieties of universalism: post-1990s developments in the initial school-based model of VET in Finland and Sweden and implications for transitions to the world of work and higher education". Journal of Vocational Education and Training 69 (1), 47-63.

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2016). Towards the Enhancement of School-Based VET in Finland. In E. Berner, & P. Gonon (Eds.), History of Vocational Education and Training in Europe: Cases, Concepts and Challenges (pp. 327–348). Studies in vocational and continuing education, 14. Peter Lang. https://doi.org/10.3726/978-3-0343-2354-3

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. (2014). Finnish vocational education and training in comparison: Strengths and weaknesses. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 1 (2), 81–106. doi:10.13152/IJRVET.1.2.1 

Retrieved from: http://www.ijrvet.net/index.php?journal=IJRVET&page=article&op=view&path%5B%5D=32&path%5B%5D=15

Konferenssijulkaisu:
Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). Towards School-Based Finnish VET – Historical Roots of VET. In  History of Vocational Education and Training (VET): Cases, Concepts and Challenges (pp. 151–155). University of Zürich; University of Potsdam. http://www.ife.uzh.ch/weiterbildungundveranstaltungen/veranstaltungen/vethistory/Conference_Transcript.pdf

Maaraportit Suomesta:
Virolainen, & Stenström, M.-L. (2015). Recent Finnish VET Reforms and Innovations: Tackling the Current Challenges. The Finnish Country Report 1C. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries. Country reports.  http://nord-vet.dk/indhold/uploads/report1c_fin.pdf

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). The Current State and Challenges of Vocational Education and Training in Finland. The Finnish Country report 1B. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries.  http://nord-vet.dk/indhold/uploads/report1b_fi.pdf

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). The History of Finnish Vocational Education and Training. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries. http://nord-vet.dk/indhold/uploads/report1a_fi.pdf 

Muuta ajankohtaista 

 

Ammatillisen koulutuksen reformi 2015-2018:

 • Nuorten ammattiinopiskelijoiden jatko-opintokelpoisuus ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen, blogiteksti ks.

http://verkkolehdet.jamk.fi/omapolku/2017/08/16/ammattiinopiskelijoiden/

  Artikkeli: Virolainen, M. (2018). Changing patterns of transition to VET and from VET to higher education: the on-going Finnish VET reform. Teoksessa: L. M. Herrera, M. Teräs & P. Gougoulakis (toim.) Emergent issues in vocational education and training – Voices from cross-national research (ss. 578-606). Stockholm: Premiss.

 

Päättyneet hankkeet 2011-2015

 • Opintourat -hanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiin opintojen keskeyttämistä ja pitkittymistä.  Hankkeen loppuraportti luo kokonaiskuvan opiskelijoiden opintourista ammatillisessa, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa. Se selvittää opintourien kulkua ja niiden muotoutumisen taustalla olevia yksilöllisiä ja institutionaalisia tekijöitä. Aineistona hyödynnettiin Tilastokeskuksen rekistereitä vuosilta 2001-2008. Tutkimuksessa seurattiin kunkin koulutussektorin yhden aloitusvuoden opiskelijoiden tilannetta vuoteen 2008 saakka. Julkaisu vertailee erilaisia opintopolkuja edenneitä: opinnoissaan viivästyneitä, koulutuksen keskeyttäjiä ja vaihtajia sekä tavoiteajassa tai sitä nopeammin valmistuneita. (12/2011)

 • CONGRAD, conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement, see http://www.uni-bielefeld.de/soz/congrad/project.html. (10/2014)

 • FINHED, Financing higher education: Towards Sustainable & Equitable Financing of Higher Education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia, see http://www.finhed.org 

 • “Work-based-learning” (Fachhochschule Brandenburg). The aim of the project is the international scientific exchange of information and knowledge of international perspectives in the scope of work-based learning. The overall research question is to consider how to improve the further education in cooperation with regional enterprises. The project is funded by the European Social Fund (ESF). (3/2015)