Virolainen Maarit, projektitutkija, FT

FT (aikuiskasvatustiede), YTM (sosiologia)
Virolainen Maarit, projektitutkija, FT
Puhelinnumero:
+358 40 805 4286
Huone:
RUU A338

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1442-9401
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4505764

Tiimit:  Työ, oppiminen ja koulutus,  Ekososiaalinen kestävyys ja koulutus, Korkeakoulututkimus

Maarit Virolainen  on Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkija, joka tutkii oppimisen, koulutuksen ja työn yhdistämistä. Hän on on tutkinut esimerkiksi nuorisoasteen koulutustuskokeiluja,  ammatillisen koulutuksen kehitystä Pohjoismaissa, työkokemuksesta oppimista ja sen vahvistamista koulutuksen ja työelämän toimijoiden yhteistyössä, sekä opinto- ja työurien muotoutumista ja siirtymiä koulutuksesta työelämään ja takaisin. Virolaisen tutkimus on toteutunut kotimaisissa ja kansainvälisissä peruskoulun jälkeisen koulutuksen kehitystä analysoivissa ja vertailevissa tutkimushankkeissa.

Tutkimusalueet

  • työkokemuksesta oppiminen, ammatillisen asiantuntijuuden rakentaminen,
  • työelämän ja koulutuksen yhteydet,
  • opintourat, koulutuksesta työelämään siirtyminen ja
  • ammatillisen koulutuksen reformit
  • viisaus käytännössä.

Toimitusneuvoston jäsen:

  • Ammattikasvatuksen aikakauskirja (https://akakk.fi/)
  • The Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET) (http://nordyrk.org/)
  • International Journal of Training and Development (https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14682419/homepage/editorialboard.html)

Tutkimusverkostoja:

Ajankohtaiset tutkimushankkeet ja projektit

  Valmistus 4.0 - MFG 4.0

MFG 4.0 on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) rahoittama monitieteellinen tutkimushanke, jonka tarkoituksena on tutkia ja selvittää valmistavan teollisuuden tulevaisuutta monelta kantilta huomioiden teknologian kehittäminen, liiketoiminnan päätöksenteko, koulutus, sosiaalipolitiikka ja valmistavan teollisuuden tulevaisuus. Koulutuksen tutkimuslaitoksen osuutta hankkeessa johtaa prof. Juhani Rautopuro.

  Viisaus käytännössä - Wisdom in Practice

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeesssa Wisdom in Practice (2022-26) selvitetään, miten taitavat työelämän osaajat käsittelevät ja sovittavat yhteen ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden ongelmia. Kehitämme hankkeessa pedagogiikkaa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen. Oma tutkimukseni painottuu hankkeen "Viisaus töissä" -osaan. Hanketta johtaa prof. Hannu L.T. Heikkinen.

  Työpaikalla ja koulutuksessa oppimisen tutkimuksen vahvistaminen -  FEWL

Projektissa vahvistetaan työpaikalla ja koulutuksessa oppimisen tutkimuksen yhteistyötä  Tallinnan yliopiston (TLU), Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Paderbornin yliopiston välillä (UPB). Hankkeen Suomen osuutta johtaa prof. Päivi Tynjälä. Hanketta rahoittaa Horizon Europe (ohjelma HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01).