Virolainen Maarit, projektitutkija, FT

FT (aikuiskasvatustiede), YTM (sosiologia)
Virolainen Maarit, projektitutkija, FT
Puhelinnumero:
+358 40 805 4286
Huone:
RUU A338

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1442-9401
Converis: https://converis.jyu.fi/converis/portal/Person/4505764

Tiimit:  Työ, oppiminen ja koulutus, Korkeakoulututkimus

Maarit Virolainen  on Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkija, joka tutkii koulutuksen ja työn yhdistämistä sen eri muodoissa. Hän on kiinnostunut  ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen kehityksestä, työkokemuksesta oppimisesta osana asiantuntijaksi kehittymistä ja sen vahvistamisesta koulutuksen ja työelämän toimijoiden yhteistyössä, opinto- ja työurien muotoutumisesta, sekä siirtymistä koulutuksesta työelämään ja takaisin.

Tutkimusalueet

  • työkokemuksesta oppiminen, ammatillisen asiantuntijuuden rakentaminen,
  • työelämän ja koulutuksen yhteydet,
  • opintourat, koulutuksesta työelämään siirtyminen ja
  • ammatillisen koulutuksen reformit.

Toimitusneuvoston jäsen:

Tutkimusverkostoja:

Tutkimushankkeet ja projektit

  Valmistus 4.0 - MFG 4.0

MFG 4.0 on Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) rahoittama monitieteellinen tutkimushanke, jonka tarkoituksena on tutkia ja selvittää valmistavan teollisuuden tulevaisuutta monelta kantilta huomioiden teknologian kehittäminen, liiketoiminnan päätöksenteko, koulutus, sosiaalipolitiikka ja valmistavan teollisuuden tulevaisuus.

https://mfg40.fi/

eAMK-, Toteemi- ja Työpeda -hankkeet 

Hankkeissa kehitetään korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä, työelämäläheistä pedagogiikkaa, työkokemuksesta oppimista, työn opinnollistamisen käytäntöjä ja digitaalisten sovellusten hyödyntämistä opetuksessa. 

Nord-VET (2013-2017) ks. http://nord-vet.dk

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Pohjoismaissa eli Nord-VET -projekti on vertaillut  nuorten ammatillisen koulutuksen malleja Pohjoismaissa (Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa). Erityisesti vertailun kohteena on, miten erilaiset pohjoismaiset ammatillisen peruskoulutuksen mallit ja koulutusjärjestelmät ovat kehittyneet, sekä miten ne mahdollistavat työllistymisen ja jatko-opinnot.

Julkaisuja Nord-VET -hankkeeseen liittyen

S. Michelsen & M-L. Stenström. (Eds.)(2018). Vocational Education in the Nordic Countries - The Historical Evolution. Routledge.

Ks: https://www.routledge.com/Vocational-Education-in-the-Nordic-Countries-The-Historical-Evolution/Michelsen-Stenstrom/p/book/9781138220850

C. H. Jørgensen, O. J. Olsen & D. P. Thunqvist (Eds.) (2018). Vocational Education in the Nordic Countries - Learning from Diversity. Routledge.

Ks: https://www.routledge.com/Vocational-Education-in-the-Nordic-Countries-Learning-from-Diversity/Jorgensen-Olsen-Thunqvist/p/book/9781138219809

Nylund, M. & Virolainen, M. (2019). Balancing 'flexibility' and 'employability': The changing role of general studies in the Finnish and Swedish VET curricula of the 1990s and 2010s. European Educational Research Journal. https://doi.org/10.1177/1474904119830508 Online first

Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2/2018, teemana Ammatillisen koulutuksen tutkimus Suomessa ja Pohjoismaissa toim. Marianne Teräs & Maarit Virolainen; ->Artikkeli: M. Virolainen & M. Teräs: Siirtymät ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

Virolainen, M. & Persson Thunqvist, D. (2017). "Varieties of universalism: post-1990s developments in the initial school-based model of VET in Finland and Sweden and implications for transitions to the world of work and higher education". Journal of Vocational Education and Training 69 (1), 47-63.

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2016). Towards the Enhancement of School-Based VET in Finland. In E. Berner, & P. Gonon (Eds.), History of Vocational Education and Training in Europe: Cases, Concepts and Challenges (pp. 327–348). Studies in vocational and continuing education, 14. Peter Lang. https://doi.org/10.3726/978-3-0343-2354-3

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. (2014). Finnish vocational education and training in comparison: Strengths and weaknesses. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 1 (2), 81–106. doi:10.13152/IJRVET.1.2.1 

Retrieved from: http://www.ijrvet.net/index.php?journal=IJRVET&page=article&op=view&path%5B%5D=32&path%5B%5D=15

Konferenssijulkaisu:
Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). Towards School-Based Finnish VET – Historical Roots of VET. In  History of Vocational Education and Training (VET): Cases, Concepts and Challenges (pp. 151–155). University of Zürich; University of Potsdam. http://www.ife.uzh.ch/weiterbildungundveranstaltungen/veranstaltungen/vethistory/Conference_Transcript.pdf

Maaraportit Suomesta:
Virolainen, & Stenström, M.-L. (2015). Recent Finnish VET Reforms and Innovations: Tackling the Current Challenges. The Finnish Country Report 1C. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries. Country reports.  http://nord-vet.dk/indhold/uploads/report1c_fin.pdf

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). The Current State and Challenges of Vocational Education and Training in Finland. The Finnish Country report 1B. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries.  http://nord-vet.dk/indhold/uploads/report1b_fi.pdf

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). The History of Finnish Vocational Education and Training. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries. http://nord-vet.dk/indhold/uploads/report1a_fi.pdf 

Muuta ajankohtaista 

 

Ammatillisen koulutuksen reformi 2015-2018:

  • Nuorten ammattiinopiskelijoiden jatko-opintokelpoisuus ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen, blogiteksti ks.

http://verkkolehdet.jamk.fi/omapolku/2017/08/16/ammattiinopiskelijoiden/

  Artikkeli: Virolainen, M. (2018). Changing patterns of transition to VET and from VET to higher education: the on-going Finnish VET reform. Teoksessa: L. M. Herrera, M. Teräs & P. Gougoulakis (toim.) Emergent issues in vocational education and training – Voices from cross-national research (ss. 578-606). Stockholm: Premiss.

  • Elinkäisen ohjauksen yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle, eVokes -webinaari,

ks. https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/ktl/evokes/keha-ja-evokes-webinaari2016

Julkaisut

Peer-reviewed scientific articles

Nylund, M. & Virolainen, M. (2019). Balancing 'flexibility' and 'employability': The changing role of general studies in the Finnish and Swedish VET curricula of the 1990s and 2010s. European Educational Research Journal. https://doi.org/10.1177/1474904119830508 Online first.

Vuorinen, R. & Virolainen, M. (2017). Opinto- ja HOPS-ohjauksesta urasuunnittelutaitojen vahvistamiseen ja ohjauspalveluiden laadun arviointiin.Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19 (2), 4–19.  https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak_2017_2_paakirj.pdf

Virolainen, M. &  Persson Thunqvist, D. (2017). "Varieties of universalism: post-1990s developments in the initial school-based model of VET in Finland and Sweden and implications for transitions to the world of work and higher education" Available online at: DOI:10.1080/13636820.2016.1238836.Journal of Vocational Education and Training 69 (1), 47-63.

Stenström, M.-L. & Virolainen, M. (2016). Towards the enhancement of school-based VET in Finland. In E. Berner & P. Gonon (Eds.), History of Vocational Education and Training in Europe. Cases, Concepts and Challenges  (pp. 327-347). Studies in vocational and continuing education, Vol 14. Bern: Peter Lang.

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. (2014). Finnish vocational education and training in comparison: Strengths and weaknesses. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 1 (2), 81–106.doi:10.13152/IJRVET.1.2.1  Retrieved from: http://www.ijrvet.net/index.php/IJRVET/issue/archive

Virolainen, M. & Stenström, M.-L. (2013). Building workplace learning with polytechnics in Finland: Multiple goals and cooperation in enhancing connectivity. Journal of Education and Work, 26 (4), 376–401.Retrieved from http://www.tandfonline.com/toc/cjew20/26/4#.VdrOKk3ot9A

Vuorinen-Lampila, P., Virolainen, M., & Valkonen, S. (2012). Opintopolkujen yksilöllistyminen ja siirtymät korkeakoulutuksessa. [Individualised educational careers and transitions in higher education]. In P. Atjonen (Ed.), Oppiminen ajassa - kasvatus tulevaisuuteen [Learning today - education for the future] (pp. 112–125). Kasvatusalan tutkimuksia (61). Helsinki, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Virolainen, M. Stenström, M.-L., & Kantola, M. (2011). The views of employers on internships as a means of learning from work experience in higher education. Journal of Vocational Education & Training, 63 (3), 465–484.

Also published (2013) in A. Fuller, & L. Unwin (Eds.), Contemporary Apprenticeship. International perspectives on an evolving model of learning. (pp. 230–249). London: Routledge.See, http://www.routledge.com/books/details/9780415640268/.

Virolainen, M., & Stenström, M.-L. (2011). Miten arvioida korkeakouluissa saatuja valmiuksia ja miksi? [How to assess competences achieved in higher education and why?] Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 13 (3), 36–47. Ks. http://www.okka-saatio.com/aikakauskirja/arkisto.php?nro=2011-3

Virolainen, M. (2009). Work experience constructed by polytechnics, students and working-life - spaces for connectivity and transformation? In M.-L. Stenström & P. Tynjälä (Eds.) Towards integration of work and learning. Strategies for Connectivity and Transformation (pp. 201–220). Dordrecht: Springer. See http://www.springer.com/education/professional+%26+vocational+education/book/978-1-4020-8961-9.

Virolainen, M. (2008). Tutkimus opetuksen kuperana ja koverana peilinä – yhtenä pelikaverina. [Research as a mirror of teaching or just another player in the game?] In H. Kotila, A. Mutanen ja M-L. Kakkonen (Eds.) Opetuksen ja tutkimuksen kiasma [The chiasma of teaching and research] (pp. 112–127). Helsinki: Edita.

Virolainen, M. (2007). Workplace Learning and Higher Education in Finland: Reflections on Current Practice. Education + Training, 49 (4), 290–309.Retrieved from  http://dx.doi.org/10.1108/00400910710754444

 

Non-refereed scientific articles

Virolainen, M. (2014). Teoria ja käytäntö kohtaavat ammattikorkeakoulujen työharjoitteluissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 16 (3), 97–103.

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). Towards School-Based Finnish VET – Historical Roots of VET. In  History of Vocational Education and Training (VET): Cases, Concepts and Challenges (pp. 151–155). University of Zürich; University of Potsdam. http://www.ife.uzh.ch/weiterbildungundveranstaltungen/veranstaltungen/vethistory/Conference_Transcript.pdf

Virolainen, M., Vuorinen, P., Stenström, M-L. & Valkonen, S. (2008). Riittääkö hyvä työllistyminen ammattikorkeakoulujen tavoitteeksi? [Is graduates´ employment a target good enough for the universities of applied sciences?]   Tiedepolitiikka, 33 (1), 17–24.

Virolainen, M. (2006). Estetiikkaa kansalaisille ja ammattilaisille. [Esthetics for citizens and professionals] In M. Volanen, M. Friman, O. Lampinen & P. Nummela (Eds.), Ammattien kutsu. Ammattikorkeakoulut ja estetiikka [The calling of professions. Universities of applied sciences and esthetics] (pp. 112–121). Opetusministeriön julkaisuja 18. Helsinki: Opetusministeriö.

Virolainen, M. (2004). Työhön sopeutumisesta oppimisen tilanteiden luomiseen – Ammattikorkeakoulujen työelämäjaksot ja työstä oppimisen mallit. [From adaptation to work toward developing learning situations at work. Workplace learning and its models at polytechnics]. In P. Tynjälä, J. Välimaa & M. Murtonen (Eds.), Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä [Higher education, learning and the world of work] (pp. 213–233). Jyväskylä: PS-kustannus.

Virolainen, M. & Valkonen, S. (2002). Mikä korkeakouluista valmistuneita liikuttaa? [How do higher education graduates move?] Korkeakoulutieto 4, 40–43.

Virolainen, M. (2001). Opettajat ja rehtorit oppilaitosten yhteistyön rakentajana [Teachers´ and principals´ views on networking in youth education]. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3 (2), 32–38.

Virolainen, M. (2000). Ammatillinen osaaminen esiin ylioppilastutkinnossa? [Should there be room for showing vocational competence in Matriculation examination of general upper secondary schools?]. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2 (3), 30–37.

Virolainen, M. (2000). Peräkkäin, rinnakkain vai yhdistellen - mikä on kaksoistutkintojen anti? [Should academic and vocational education be organized in sequence, parallely or complementarily - what are the outcomes of dual qualifications?] In  M. V. Volanen (Ed.) Kokeiluista reformeiksi. Tuloksia ja johtopäätöksiä nuorisoasteen koulutuskokeiluista ja ammattikorkeakoulu-reformista. [From experiments to reforms. The results and conclusions of the youth education experiments and polytechnics´ reform] (pp. 66–74). University of Jyväskylä: Institute for Educational Research.

Virolainen, M. (2000). Opettajat ja rehtorit verkostoitumisen kehittäjinä. [Teachers and headmasters as developers of interinstitutional cooperation.] In  M. V. Volanen (Ed.) Kokeiluista reformeiksi. Tuloksia ja johtopäätöksiä nuorisoasteen koulutuskokeiluista ja ammattikorkeakoulureformista (pp. 75–86). University of Jyväskylä: Institute for Educational Research.

Virolainen, M., Mäkinen, R. Andersen, K., Njerve, I., Sandvik, O. & Kristiansen, K. (1998). The Strategy of Mutual enrichment and Upper Secondary Education Reforms in Norway and Finland. In J. Lasonen & M. Young. (Eds.) Strategies for Achieving Parity of Esteem in European Upper Secondary Education (pp.73–111). University of Jyväskylä: Institute for Educational Research.

Virolainen, M. (1997). Oppilaitosten yhteisesti tarjoamien opintojen muotoutuminen kokeiluissa. [The formation of cooperatively offered studies in youth education experiments] In R. Mäkinen, M. Virolainen, & P. Vuorinen (Eds.) Oppilaitosten yhteistyö ja yksilölliset opinnot nuorisoasteen koulutuskokeiluissa [Inter-institutional collaboration and individual studies in the experimental reform of upper secondary education] (pp.58–71). University of Jyväskylä: Institute for Educational Research.

Numminen, U. & Virolainen, M. (1996). The Experimental Reform of Finnish Upper Secondary Schools and the Cases of Salo and Tornio. In  J. Lasonen (Ed.)  Reforming Upper Secondary Education in Europe. The Leonardo da Vinci Project Post-16 Strategies (pp. 97–114). University of Jyväskylä: Institute for Educational Research.                            

Virolainen, M. (1996). Post-16 Strategies and the Experimental Reform of Finnish Upper Secondary Schools. In J. Lasonen (Ed.) Reforming Upper Secondary Education in Europe.The Leonardo da Vinci Project Post-16 Strategies (pp.115–122). University of Jyväskylä: Institute for Educational Research.

Virolainen, M., Andersen, K. & Sandvik, O. (1996). Teacher Education and Teacher Cooperation and Collaboration in Support of Reform. In  J. Lasonen (Ed.) Reforming Upper Secondary Education in Europe. The Leonardo da Vinci Project Post-16 Strategies (pp. 259–264).University of Jyväskylä: Institute for Educational Research.

Taalas, Lemmikki & Virolainen, Maarit. (1995). In Search of the Woman Manager. In  J. Lasonen & M-L. Stenström (Eds.) Contemporary Issues of Occupational Education in Finland (pp. 57–65). University of Jyväskylä: Institute for Educational Research.

 

Scientific books (monographs): edited books, conference proceedings or special issues of a journal

Virolainen, & Stenström, M.-L. (2015). Recent Finnish VET Reforms and Innovations: Tackling the Current Challenges. The Finnish Country Report 1C. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries. Country reports. Retrieved from http://nord-vet.dk/indhold/uploads/report1c_fin.pdf

Mutka, U., Laitinen-Väänänen, S., & Virolainen, M. (Eds.). (2015). Monitoimisuus haastaa koulutuksen : uudistuvaa pedagogiikkaa ja TKI-toimintaa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 206. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-397-1 Open access

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). The Current State and Challenges of Vocational Education and Training in Finland. The Finnish Country report 1B. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries. Country reports. Retrieved from http://nord-vet.dk/indhold/uploads/report1b_fi.pdf

Stenström, M.-L., & Virolainen, M. (2014). The History of Finnish Vocational Education and Training. Nord-VET - The future of Vocational Education in the Nordic countries. Retrieved  from http://nord-vet.dk/indhold/uploads/report1a_fi.pdf

Stenström, M.-L., Virolainen, M., Vuorinen-Lampila, P., & S. Valkonen (Eds.) (2012). Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opintourat [Student careers in VET and higher education]. Also the author of the following chapters in this book: Virolainen, M. & Valkonen, S.: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintourat. [Educational careers and transitions in universities of applied sciences]. (pp.109–190). and Virolainen, M. & Valkonen, S.: Perhetaustan, uratyyppien ja työelämään sijoittumisen erot koulutussektoreilla. [The effects of family background, career profiles and transition to the world of work in three educational sectors] (pp. 287–297). Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research. Reports 45. Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/39908/978-951-39-4850-4.pdf?sequence=1

Kouvo, A., Stenström, M.-L., Virolainen, M., & Vuorinen-Lampila, P. (2011). Opintopoluilta opintourille: katsaus tutkimukseen [From study paths to student careers]. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research. Reports, 42. Retrieved from https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2011/g042

Virolainen, M. & Valkonen, S. (2007). Kiireavusta innovatiivisten tietoyhteisöjen vahvistamiseen? Ammattikorkeakoulujen työelämäkumppanit ja yhteistyö harjoittelujen järjestämiseksi [From rush help to reinforcing communities of knowledge. Internships of Polytechnic students from the perspective of working life.] University of Jyväskylä: Institute for Educational Research. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2007/g039, https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37748

Virolainen, M. (2006). Osaamista rakentamassa. Ammattikorkeakoulut harjoittelun ja työelämäyhteistyön kehittäjinä. [Building competencies. Polytechnics as the developers of work-related learning and cooperation with working life]. (Research Reports No 27).University of Jyväskylä: Institute for Educational Research.

Virolainen, M. & Valkonen, S. (2002). Ammattikorkeakouluista ja yliopistoista työelämään [From polytechnics and universities to working life]. University of Jyväskylä. Institute for Educational Research.

Virolainen, M. (2001). Ammatillisen peruskoulutuksen näytöt Englannissa, Saksassa, Hollannissa ja Tanskassa. [Performance based assessment in initial vocational education. The cases of England, Germany, Netherlands and Denmark]. Helsinki: National Board of Education. Retrieved from http://www.oph.fi/download/49122_ammatillisen_peruskoulutuksen_naytot_englannissa_saksassa_hollannissa_ja_tanskassa.pdf.

Virolainen, M. (2000). Opettajien ja rehtoreiden näkemyksiä verkostoituvasta nuorisoasteen koulutuksesta. [Teachers and principals on networking in education for young adults]. University of Jyväskylä: Institute for Educational Research.

Virolainen, M. & Valkonen, S. (1999). Nuorisoasteen koulutuskokeilut joustavuuden näkökulmasta. [Youth education experiments: the perspective of flexibility].  University of Jyväskylä: Institute for Educational Research.

Mauno, S. & Virolainen, M. (1996). Työntekijät organisaatiomuutoksessa. Muutosten kokeminen, epävarmuus ja hyvinvointi neljässä työorganisaatiossa. [Employees in organisational change] (Working papers in social policy 95). University of Jyväskylä.

Nätti, J., Kinnunen, U., Loikkanen, E., Mauno, S., Mäkinen, P. & Virolainen, M. (1995). Epävakaistuva työ ja henkinen hyvinvointi. [Job insecurity and well-being.] (Working papers in social policy 92). University of Jyväskylä.

 

Publications intended for professional communities

Mutka, U., Laitinen-Väänen, S. & Virolainen, M. (Eds.) (2015). Monitoimisuus haastaa koulutuksen. Uudistuvaa pedagogiikkaa ja TKI-toimintaa [Challenges of hybridism in education: reshaping pedagoy and RDI activities].Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 206. Retrieved from http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/98044/JAMKJULKAISUJA2062015_web.pdf?sequence=1

Virolainen, M., Kantola, M., & Stenström, M.-L. (2013). Opiskelijoiden ohjaus, yhteistyön strateginen kohdistaminen ja pitkäjänteinen suunnittelu harjoitteluyhteistyön haasteina. [Student guidance, strategic targeting of cooperation and long-range planning as challenges of organising internships]. AMK-lehti//UAS-Journal, Journal of Finnish Universities of Applied Sciences, 3 (1). Retrieved from http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1444/1369.

Virolainen, M., & Valkonen, S. (2012). Sujuvuutta tekniikan ja liikenteen alan opintopoluille. [Smooth transitions in the field of technology] AMK-lehti//UAS-journal, 1 (2). Retrieved from http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/issue/current.

Virolainen, M. (2003). Mihin ammattikorkeakoulun jälkeen muutetaan? [Where do graduates move after their studies in polytechnics?] Ammattikorkeakoulututkimuksen verkkolehti, KeVer 2 (1).

Virolainen, M. (2000). Dual Qualification in Finland. Analysis of the experimental reform in Finland. Retrieved from http://www.b.shuttle.de/wifo/duoqual/s-fi.htm.

Virolainen, M. (2000). Dually oriented qualifications.National conclusions, Finland. Retrieved from http://www.jyu.fi/~stenstro/spesnet/FINNBASE .

Virolainen, M. (1999). Miksi opiskelijoiden pitäisi saada valita nuorisoasteella? [Why should students have a right to make choices in youth education?] Spektri 8 (4), 36–37.

 

Theses

Virolainen, M. (2014). Toward connectivity: internships of Finnish universities of applied sciences. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research. Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos, 29. Retrieved from https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2014/t029.pdf Dissertation in adult education.

Taalas, S. L. & Virolainen, M. (1994). “Kyllä mää uskallan”: naisjohtaja sukupuolen ja johtamisen kentillä. [”Yes, I do dare” - Woman managers in the fields of gender and leadership]. University of Jyväskylä: Faculty of Social Sciences, School of Business and economics. Master´s thesis in Sociology (by Maarit H. Virolainen) and Economics and Business Administration (by Saara L. Taalas).

 

Päättyneet hankkeet 2011-2015

  • Opintourat -hanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa tarkasteltiin opintojen keskeyttämistä ja pitkittymistä.  Hankkeen loppuraportti luo kokonaiskuvan opiskelijoiden opintourista ammatillisessa, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa. Se selvittää opintourien kulkua ja niiden muotoutumisen taustalla olevia yksilöllisiä ja institutionaalisia tekijöitä. Aineistona hyödynnettiin Tilastokeskuksen rekistereitä vuosilta 2001-2008. Tutkimuksessa seurattiin kunkin koulutussektorin yhden aloitusvuoden opiskelijoiden tilannetta vuoteen 2008 saakka. Julkaisu vertailee erilaisia opintopolkuja edenneitä: opinnoissaan viivästyneitä, koulutuksen keskeyttäjiä ja vaihtajia sekä tavoiteajassa tai sitä nopeammin valmistuneita. (12/2011)

  • CONGRAD, conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement, see http://www.uni-bielefeld.de/soz/congrad/project.html. (10/2014)

  • FINHED, Financing higher education: Towards Sustainable & Equitable Financing of Higher Education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia, see http://www.finhed.org 

  • “Work-based-learning” (Fachhochschule Brandenburg). The aim of the project is the international scientific exchange of information and knowledge of international perspectives in the scope of work-based learning. The overall research question is to consider how to improve the further education in cooperation with regional enterprises. The project is funded by the European Social Fund (ESF). (3/2015)