Oppiminen ja teknologia


Tiimi tutkii tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä erilaisissa oppimisympäristöissä sekä taitoa käyttää sitä oppimisen ja ohjauksen tukena. Tutkimuksen teemoina ovat mm.

  • Yhteisöllinen oppiminen ja teknologia
  • Yhteisöllisen ongelmanratkaisutaidon arviointi
  • Oppijalähtöiset oppimisympäristöt
  • Opettajien digipedagoginen osaaminen
  • Sosiaalinen media ohjauksessa
  • Virtuaalitodellisuus oppimisessa
  • Oppimisanalytiikka

Tiimissä toteutetaan monitieteisiä, tutkimukseen perustuvia opetuskokeiluja eri koulutusasteilla tiiviissä yhteistyössä opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Tiimin jäsenet