Ekososiaalinen kestävyys ja koulutus


Ilmastonmuutoksen eteneminen ja nopeasti etenevä lajikato ovat herättäneet kasvavaa huolta maailmanlaajuisesti. Koulutuksen avulla voimme kehittää elämänmuotoamme kestävämpään suuntaan ja löytää yhdessä uusia tapoja ongelmien selättämiseksi. Aikamme pirulliset ongelmat ovat luonteeltaan yhtä paljon sosiaalisia kuin teknisiäkin, joten koulutus on avainasemassa, kun haetaan niihin ratkaisuja.

Meidän tulee edistää ihmisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävälle pohjalle. Ekososiaaliseen kestävyyteen pyrkivä koulutus tuottaa kaikille mahdollisuuksia elää hyvää elämää, toisin sanoen tuottaa planetaarista hyvinvointia.

Ekososiaalisesti kestävää tapaa ajatella voi kutsua ekososiaaliseksi viisaudeksi. Viisas ihminen osaa ajatella luonnon, talouden ja yhteiskunnan ilmiöitä ja niiden yhteen kietoutuneisuutta monista näkökulmista. Nämä tutkimusteemat liittyvät toisaalta ekologiseen resurssiviisauteen, toisaalta filosofiseen ja psykologiseen viisauden tutkimukseen. Siksi tiimi on mukana myös JYU.Wisdom - Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisössä ja tekee läheistä yhteistyötä KTL:n Viisaus ja oppiminen -tiimin kanssa. Käytännön työtä tehdään useissa hankkeissa, joita esitellään viereisessä valikossa. 

Ekososiaalinen kestävyys ja koulutus -tiimissä käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • miten kehittää opetusta kaikilla koulutusasteilla kohti ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä
  • millaista on se kestävyysosaaminen, jota koulutuksen tulisi tuottaa
  • kuinka edistää yhteistoiminnallista luovaa ongelmanratkaisua kestävien käytäntöjen luomiseksi koulutusyhteisöissä ja organisaatioissa
  • miten arvioida kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista koulutuksessa
  • kuinka edistää ihmisten luontosuhdetta elämänkulun eri vaiheissa
  • miten edistää maailmanlaajuista kansalaisuutta (”global citizenship”) ja planetaarista hyvinvointia sekä ihmisille että ei-inhimillisille elämänmuodoille?

Monitieteinen tiimi koostuu kasvatustieteiden, organisaatio- ja politiikantutkimuksen, filosofian ja psykologian asiantuntijoista. Tiimissä ovat mukana:

Hannu Heikkinen (tiimin vetäjä)
Terhi Ek
Kristóf Fenyvesi
Eeva K. Kallio
Anna Lehtonen
Ilona Markkanen
Niina Mykrä
Terhi Nokkala
Antti Pirhonen
Taina Saarinen
Päivi Tynjälä
Maarit Virolainen
Anu Virtanen