KESTO


KESTO-hankkeen tavoitteena on edistää yliopisto-opiskelijoiden eettistä kestävän kehityksen osaamista työpaikkojen ja korkeakoulujen välisessä yhteistyössä. KESTO-verkostoon kuuluvat Koulutuksen tutkimuslaitoksen lisäksi Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot sekä Haaga-Helia ja Arcada ammattikorkeakoulut. Hankkeen koordinaattori on Haaga-Helia, ja verkostoa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. JYU:n osuuteen kuuluu viisauspedagogiikan kehittäminen moniulotteisen ajattelun tukemiseksi sekä valmiudet ratkaista komplekseja ja monitahoisia työelämän ongelmia. Siksi yliopistokoulutuksen tulisi ulottua pidemmälle kuin osaamisen kehittäminen, joka usein ymmärretään vain taitojen hallitsemiseksi, ja painopiste on siirrettävä laaja-alaisen ja moniperspektiivisen ajattelun synnyttämiseen. JYU:n panos KESTO-hankkeeseen on KTL:n ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettu toimintatutkimusprojekti, jonka tavoitteena on kehittää viisauden kehittymistä mahdollistavaa yliopistokoulutusta. Käytännössä hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden monipuolista ja reflektoivaa ajattelua sokraattisen dialogin avulla.

Tutkijat: Hannu L. T. Heikkinen, Anu Virtanen, Eeva K. Kallio, Päivi Tynjälä

Tietosuoja

Tutkimuksen tietosuojailmoitus