25.07.2018
Viisaus ja oppiminen -tiimi

Hankkeet

  • Eeva Kallio: Development of adult thinking -kirjan toimitustyö meneillään (Routledge)
  • Markku Leinonen, Tuija Bäck and Eeva Kallio:  Viisastumisen monitasoinen tarkastelu - myöhemmän aikuisiän työbiografiat. ”Tee aina sitä, minkä elämäsi lopussa toivoisit tulleen tehdyksi” (Gyllenbergin säätiö)
  • Päivi Tynjälä, Hannakaisa Isomäki, Eeva Kallio:  Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. Työelämätaitojen oppiminen kampuksella  - integratiivinen pedagogiikka ja viisaus. (OKM)