Viisaus ja oppiminen -tiimi

Hankkeet

  • Eeva Kallio: Development of adult thinking -kirjan toimitustyö meneillään (Routledge)

  • Markku Leinonen, Tuija Bäck and Eeva Kallio:  Viisastumisen monitasoinen tarkastelu - myöhemmän aikuisiän työbiografiat. ”Tee aina sitä, minkä elämäsi lopussa toivoisit tulleen tehdyksi” (Gyllenbergin säätiö)

  • Eeva Kallio ja työryhmä  Markku Leinonen, Anita Malinen, Katja Pynnönen tietokirjalliseen  työskentelyyn: Johan Amos Comenius - Elämänkoulut ja syvenevä viisaus (Kordelinin säätiö)

  • Päivi Tynjälä, Hannakaisa Isomäki, Eeva Kallio:  Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. Työelämätaitojen oppiminen kampuksella  - integratiivinen pedagogiikka ja viisaus. (OKM)

  • Eeva Kallio, Päivi Tynjälä ja kasvatustieteiden opiskelijat: (i) Yliopisto-piskelijoiden viisauskäsitykset, (ii) Ardeltin 3D-viisausmittarin tutkimus ja yhteydet yliopisto-opiskeluun.