Viisaus ja oppiminen -tiimi

 

  • Viisastumisen monitasoinen tarkastelu - myöhemmän aikuisiän työbiografiat. ”Tee aina sitä, minkä elämäsi lopussa toivoisit tulleen tehdyksi”  

  •  Johan Amos Comenius - Elämänkoulut ja syvenevä viisaus 

  • Viisauden kehittyminen ja metsäsuhteen rakentuminen metsäesiopetuksessa
  • Dialogi ja viisaus yliopisto-opinnoissa - neosokraattinen dialogi
  • Dialogi, etiikka ja viisaus yliopisto-opinnoissa - neobohmilainen dialogi
  • Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. Sokraattinen dialogi IT-alan opiskelussa
  • Viisauden kehittyminen osana asiantuntijuuden kehittymistä yliopisto-opinnoissa
  • The international handbook of wisdom and adult development (Toim Eeva K. Kallio, Judith Stevens-Long, Abigail Lynam; Oxford University Press) 
  • Yliopisto-opiskelijoiden koettu autobiografinen viisaus ja viisauden yhteydet yliopisto-opiskeluun