Viisaus ja oppiminen -tiimi

 

Kts. myös Kallio, E. (toim.) Development of adult thinking -Interdisciplinary Perspectives on Cognitive Development and Adult Learning 2020, Routledge.